Własność intelektualna

Własność intelektualna

Główna icon Słowniczek HR icon

Własność intelektualna

Własność intelektualna to pomysły, koncepcje, wiedza itd., które mają określoną wartość pieniężną w sferze biznesowej i społecznej. Do najbardziej powszechnych przykładów należą muzyka, obrazy i filmy, ale bardziej specyficzne dla biznesu przypadki mogą dotyczyć nowych wynalazków, procesów, oprogramowania i innych „produktów”, np. grafik komputerowych itp.

Własność intelektualna jest chroniona poprzez prawo autorskie, znaki towarowe i specyficzne warunki. Oznacza to, że nie można wykorzystywać danej rzeczy, bez zgody i wynagrodzenia finansowego. Jeśli ktoś naruszy warunki tej ochrony, będzie odpowiedzialny za szkody wyrządzone właścicielowi praw własności intelektualnej, niezależnie od tego, czy jest to firma, czy osoba fizyczna.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.