Inteligentna platforma do automatyzacji procesów kadrowych

Stawiasz na praktyczne podejście przy wyborze systemu HRM? Spotkaj się z nami na demo rozwiązania PeopleForce i zobacz, co mamy do zaoferowania.

PeopleHR

Zbierz wszystkie dane HR w jednym miejscu, aby zapewnić Twojej firmie ich pełną przejrzystość.

PeopleRecruit

System rekrutacyjny, który wspiera rekruterów i HR w szybkim znalezieniu najlepszych talentów.

PeoplePerform

Monitoruj efektywności i postępy pracowników, dzięki OKR, wskaźnikom, spotkaniom 1:1 oraz ocenie 360 stopni.

PeoplePulse

Twórz ankiety pozwalające Ci monitorować i analizować zaangażowanie oraz satysfakcję pracowników.

PeopleDesk

Pozwól swoim pracownikom zgłaszać zapytania oraz otwierać sprawy w systemie i angażuj dział HR do ich rozwiązywania.

PeopleTime

Monitoruj czas potrzebny na realizację projektów i zobacz, które z nich pochłaniają go najwięcej.

You'll be in good company