Katalog pracowników

Wszystkie informacje, umiejętności, certyfikaty i przydatne dane znajdują się teraz w bazie danych pracowników. Zarządzaj talentami i ułatw sobie proces zatrudniania pracowników.

Katalog pracowników

Wszystkie dane pracowników dostępne za jednym kliknięciem

Masz tysiące folderów z plikami pracowników i nie potrafisz zlokalizować konkretnego pliku? Teraz możesz przechowywać wszystkie dane pracowników w jednej bazie danych. Szczegółowy katalog PeopleHR przechowuje, przetwarza i uzupełnia dowolne dane. Znajdują się w nim kontakty, dane osobowe, kopie paszportów, numery ubezpieczenia społecznego i krajowego, saldo urlopów płatnych i bezpłatnych, historia zatrudnienia, historia wynagrodzeń itp. Można również sprawdzić miejsce w strukturze organizacyjnej, kierownika liniowego i zespół projektowy, do którego się należy.

Nie tylko kolejny katalog pracowników

Szczegółowy katalog pracowników jest bezużyteczny, jeśli nie ma się narzędzi do zarządzania nim. Aby w pełni wykorzystać możliwości bazy danych, dodaliśmy następujące funkcje: Szybkie wyszukiwanie pracowników według parametrów Eksport całego katalogu pracowników jednym kliknięciem (obsługiwany jest format .cvs); Szczegółowe ustawienia dostępu pracowników do informacji w systemie. Samodzielnie określasz, jakie informacje o pracownikach będą widoczne dla współpracowników, kierowników, specjalistów ds. kadr, najwyższego kierownictwa i innych. Prawa dostępu do informacji są konfigurowalne aż do konkretnych pól w profilu pracownika.

Koniec z rozproszonymi arkuszami kalkulacyjnymi i plikami papierowymi

Dzięki systemowi PeopleForce wszystkie potrzebne informacje o pracownikach są dostępne w dowolnym miejscu i czasie. Możesz przechowywać i zarządzać rekordami pracowników oraz wszystkimi swoimi danymi w jednym bezpiecznym Systemie Informacji HR.

Automatyczna aktualizacja struktury organizacyjnej

Szczegółowa struktura organizacyjna jest dla nowych pracowników kluczem do tego, aby się nie pogubić i zorientować się, do którego działu należy dany współpracownik. W systemie PeopleForce struktura organizacyjna firmy jest generowana i aktualizowana automatycznie, w zależności od tego, czy dodawani są nowi członkowie. Możesz kontrolować sposób wyświetlania pracowników: przełącz się z trybu katalogowego do trybu budowania drzewa pracowników, a zostanie wyświetlona struktura organizacyjna. Powiększ ją i sprawdź. W tym miejscu możesz również przeglądać projekty i wyszukiwać osoby. Filtry pozwolą Ci znaleźć zarówno działy, jak i pracowników oddzielnie.

Głosowanie na umiejętności i talenty

W miejscu pracy umiejętności są często ważniejsze niż wykształcenie czy zajmowane wcześniej stanowiska. Dlatego PeopleForce umożliwia każdemu pracownikowi dodanie listy swoich umiejętności, a współpracownicy mogą „głosować” na dowolną z nich, potwierdzając w ten sposób swoją ocenę tej kompetencji. Przyda się to w sytuacji, gdy trzeba będzie znaleźć w firmie osobę o określonych zdolnościach, którą można będzie oddelegować np. do jakiegoś projektu. Możesz teraz śledzić zestaw umiejętności w swojej firmie, budować pulę umiejętności zespołu i nagradzać pracowników za ich wybitne talenty. Możliwość „głosowania” na daną umiejętność służy również jako informacja zwrotna, aprobata i narzędzie zwiększające zaangażowanie – każdy jest zadowolony, gdy jego umiejętności są oceniane.

Licencje i certyfikaty

Jeśli jednak doświadczenie i umiejętności to za mało, zawsze możesz potwierdzić profesjonalizm certyfikatami. Każdy pracownik może dodać do systemu PeopleForce licencje, certyfikaty rozwoju zawodowego, webinaria, seminaria i warsztaty, a w razie potrzeby nawet prawo jazdy. W polu certyfikatu można również określić datę wygaśnięcia i śledzić, kiedy wymaga on ponownej certyfikacji.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo

Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.

Umów demo