Wniosek o elastyczny czas pracy

Wniosek o elastyczny czas pracy

Główna icon Słowniczek HR icon

Wniosek o elastyczny czas pracy

W niektórych krajach pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę, mają prawo do ubiegania się o zmianę godzin lub formatu pracy (tj. pełny lub niepełny etat), co określa się mianem wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy. Natomiast pracodawcy z własnej inicjatywy mogą wprowadzić elastyczny czas pracy w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. Jest to część trendu, w którym pracownicy oczekują większej elastyczności w pracy, czego dowodem jest wzrost popularności pracy zdalnej i hybrydowej.

W ramach prośby o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownik może poprosić o zmniejszenie ogólnej liczby godzin pracy, zmianę z pełnego etatu na część. Innym rodzajem wniosku będzie wystosowanie przez pracownika wniosku o większą elastyczność w zakresie godzin rozpoczynania i zakończenia pracy lub możliwość pracy zdalnej z miejsca zamieszkania. To, czy zgodzisz się na takie prośby, zależy od polityki Twojej firmy, ale dobrą praktyką – jeśli to możliwe – zachowanie pewnej elastyczności wobec pracowników.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.