Kwoty brutto

Kwoty brutto

Kwota brutto odnosi się do całkowitej kwoty lub liczby czegoś policzalnego (zwykle finansowego), przed poddaniem jej odliczeniom z jakiegoś powodu. Kwota brutto może obejmować dochody pracowników, świadczenia, godziny, podatki, koszty i wiele innych czynników.

Na przykład, dochód brutto pracownika to całkowita kwota uzyskanego przez niego dochodu, przed opodatkowaniem. Z kolei ilość godzin brutto to godziny, które pracownik przepracował, bez uwzględnienia czasu wolnego na zwolnienia lekarskie, planowane nieobecności itp.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.