Адаптивність бізнесу в HR (Agility)

Адаптивність бізнесу в HR: головні концепції

Головна icon HR глосарій для HR-команд icon

Адаптивність бізнесу в HR (Agility)

Гнучкість, адаптивність бізнесу базуються на здатності компанії до наступних дій:

  • швидкість адаптації до зовнішніх і внутрішніх змін ринку;
  • здатність оперативно та гнучко реагувати на постійно мінливі запити, переваги та вимоги клієнтів;
  • швидко адаптуватися до будь-яких реформ і проводити їх оперативно, виключаючи негативний вплив на якість;
  • зберігати конкурентоспроможність компанії за будь-яких обставин.

У деяких випадках адаптивність бізнесу проявляється в здатності компанії реагувати на кризу, але організації можуть завчасно внести її в проект і насолоджуватися штилем, поки навколо бізнес-шторм.

Головні концепції адаптивного бізнесу

Налічується 4 основних визначення гнучкості бізнесу:

1. Взаємовідносини

Базуються на взаємозв’язку між окремими особами, або групами людей, які поділяють ідентичні цінності, прагнення, цілі у тривалій перспективі. Взаємодія в колективі здійснюється в різноманітних формах: це можуть бути дискусії, мозкові штурми, зустрічі тощо. Всі ці форми взаємин стають однією з основних рушійних сил для інноваційних процесів та мають життєво важливе значення в бізнес-маневровості.

2. Самоорганізація

В даному випадку, скоріше за все, це непередбачений процес прийняття рішень, який часто призводить до інновацій.

3. Коеволюція

Тут мова йде про зростання і розвиток спільно з клієнтами та їх вимогами, уподобаннями. Це поняття має на увазі таке зростання і розвиток послуг або продукції, під час якого компанія безперервно розвивається з метою задовольнити потреби постійно мінливого ринку.

Дані концепції життєво необхідні компанії, щоб утриматися на краю хаосу. Цей термін позначає простір між нормальною рівновагою і рандомністю. Компанії здатні втриматися на краю хаосу, завдяки взаємодії, самоорганізації та коеволюції.

Адаптивність бізнесу в HR

Гнучкість, маневровість бізнесу впливає не тільки на його процеси, але і на діяльність співробітників. Якщо поглянути на адаптивність з точки зору HR, то вона полягає в тому, щоб переконатися у володінні співробітниками необхідними навичками, знаннями, рівнем навчання для здатності пристосуватися до нових розробок,  а також зуміти зреагувати на зміни.

Крім цього, компанії повинні організувати власну інфраструктуру і процеси бізнесу таким чином, щоб ефективно мобілізувати людський ресурс під час реформ.

Адаптивність бізнесу можливо підтримувати інноваційними технологічними розробками (наприклад: мобільними пристроями, «хмарною» обробкою даних, рішення для співпраці через внутрішню комунікацію, соціальні мережі й так далі).

В даному контексті, «хмарна» HR-система допомагає досягти масштабованості та гнучкості в адаптації до реформ і витрат на користувачів. Контроль персоналу через хмарні системи (такі як PeopleForce) також забезпечує оптимальну безпеку і незалежність інформації від локальної інфраструктури.

Замовляйте демо безкоштовно
Подивіться, як PeopleForce зможе допомогти вашій компанії.