Sprawność biznesowa

Główne koncepcje zwinności biznesowej

Główna icon Słowniczek HR icon

Sprawność biznesowa

Zwinność biznesowa oznacza zdolność firmy do:

  • Szybkiego dostosowywania się do różnych zmian na rynku, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych;

  • Szybkiego i elastycznego reagowania na stale zmieniające się wymagania i potrzeby klientów;

  • Adaptacji do zmian oraz produktywnego i efektywnego zarządzania nimi bez negatywnego wpływu na jakość;

  • utrzymania przewagi konkurencyjnej firmy.

Czasami zwinność biznesowa pojawia się w formie reakcji na kryzys, jednak firmy mogą wbudować ją w systemy i cieszyć się spokojem podczas burz biznesowych.

Główne koncepcje zwinności biznesowej

Istnieją 3 główne koncepcje zwinności biznesowej, które przedstawiają się następująco:

Interakcje - oznaczają wzajemne oddziaływanie na siebie ludzi, zarówno jednostek, jak i grup, którzy wyznają te same wartości, mają te same dążenia i cele w perspektywie długoterminowej. Interakcje w firmie występują w różnych formach, takich jak spotkania, burze mózgów, dyskusje itp. Wszystkie te formy interakcji stają się jednym z głównych czynników napędzających procesy innowacyjne, niezbędne dla zwinności biznesu.

Samoorganizacja - polega na nieoczekiwanym i niekierowanym procesie podejmowania decyzji, który często prowadzi do innowacji.

Koewolucja - polega na wzroście i rozwoju wraz z klientami i ich potrzebami. Koewolucja oznacza taki rozwój produktów i usług, w którym firma stale ewoluuje, aby sprostać potrzebom rynku, które stale się zmieniają.

Koncepcje te są niezbędne, aby firma mogła pozostać na krawędzi chaosu. Jest to obszar pomiędzy równowagą a przypadkowością. Firmy pozostają na krawędzi chaosu dzięki zdolności do adaptacji do zmieniającego się otoczenia poprzez samoorganizację, interakcję i koewolucję.

Zwinność biznesowa w HR

Zwinność dotyczy nie tylko procesów biznesowych, ale także funkcji HR. Z punktu widzenia HR, zwinność polega na zapewnieniu, że pracownicy są przeszkoleni lub posiadają umiejętności niezbędne do przystosowania się do nowych rozwiązań i reagowania na zmiany. Firmy powinny również tak skonfigurować swoje procesy biznesowe i infrastrukturę, aby skutecznie mobilizować ludzi do działania w czasie zmian.

Zwinność biznesu może być wspierana przez najnowsze osiągnięcia technologiczne, takie jak urządzenia mobilne, przetwarzanie w chmurze, komunikacja wewnętrzna poprzez rozwiązania do współpracy, media społecznościowe i wiele innych.

W tym kontekście posiadanie rozwiązania HR opartego na chmurze pomaga uzyskać skalowalność i elastyczność w dostosowywaniu się do zmian oraz kosztów w przeliczeniu na użytkownika. Zarządzanie zasobami ludzkimi za pomocą rozwiązań w chmurze, takich jak PeopleForce, pozwala również na lepsze zabezpieczenie i uniezależnienie danych od lokalnej infrastruktury.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.