Zespoły interdyscyplinarne (cross-funkcjonalne)

Zespoły interdyscyplinarne (cross-funkcjonalne)

Główna icon Słowniczek HR icon

Zespoły interdyscyplinarne (cross-funkcjonalne)

Zespoły interdyscyplinarne / cross-funkcjonalne (ang. cross-functional teams) składają się z przedstawicieli różnych działów i obszarów wiedzy. Współpracują oni razem, aby zrealizować wspólne zadanie, opracować projekt lub osiągnąć wspólny cel. Powołanie w firmie tego typu zespołów umożliwia wymianę wiedzy pomiędzy działami, co pomaga wszystkim pracownikom osiągać lepsze wyniki na poziomie korporacyjnym. Zespoły cross-funkcyjnalne sprzyjają również rozwojowi współpracy i poprawie komunikacji między działami, co pomaga ograniczyć nieporozumienia i zwiększyć produktywność. Wykorzystując różne umiejętności i wiedzę każdego członka zespołu, zespoły te osiągają najlepsze możliwe wyniki.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.