Nadawanie uprawnień pracowniczych

Nadawanie uprawnień pracowniczych

Główna icon Słowniczek HR icon

Nadawanie uprawnień pracowniczych

Nadawanie uprawnień pracowniczych oznacza zapewnienie pracownikom pewnego stopnia autonomii i odpowiedzialności w podejmowaniu decyzji, dotyczących ich obszaru specjalizacji w firmie. W żadnym wypadku, specjalne uprawnienia nie są równoznaczne z brakiem kontroli ze strony przełożonych. Do otrzymania tego typu uprawnień nie wystarczy również sama zdolność do samodzielnej pracy.

Lider w firmie różni się od menedżera czasem, jaki poświęca na ciągłe mikrozarządzanie. Jeśli Twoi pracownicy potrafią pracować samodzielnie, Ty możesz skupić się na innych ważnych aspektach działalności firmy. Przynosi to znaczące korzyści zarówno pracownikom, zespołowi oraz firmie jako całości.

Upoważnienie pracowników pozwala na podejmowanie bardziej świadomych decyzji na niższym szczeblu hierarchii firmowej, gdzie pracownicy codziennie stykają się z tymi kwestiami i problemami oraz mają unikalne poglądy na ich rozwiązanie.

Korzyści wynikające z nadawania uprawnień pracownikom

Upoważnieni pracownicy zazwyczaj osiągają lepsze wyniki i są bardziej lojalni wobec firmy.

Kiedy udostępnia się pracownikom narzędzia i zasoby do zarządzania projektem, rozwiązywania problemów i osiągania celów, korzyści odnosi nie tylko pracownik, ale także cała firma.Dla przykładu:

  • Dokładanie wszelkich starań;

  • Przestrzeganie najlepszych praktyk;

  • Zwiększanie produktywności;

  • Bardziej efektywna komunikacja;

  • Większa elastyczność w dostosowywaniu się do zmian;

  • Otwartość na wyzwania;;

  • Zapewnianie lepszej obsługi klienta.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.