Równość

Czym jest równość?

Równość – w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi – to ważne pojęcie. Wiąże się z dbaniem o to, aby wszyscy pracownicy – niezależnie od płci, rasy, religii czy innych czynników – mieli jednakowy dostęp do możliwości rozwoju i zasobów firmy. Równość to sprawiedliwe podejście do wszystkich członków zespołu – ocenianie ich i dawanie im szans na awans dzięki spojrzeniu przez pryzmat osiągnięć zawodowych – bez skupiania się na wyglądzie fizycznym, pochodzeniu, czy cechach osobowości

Zadaniem działu HR jest zapewnienie w firmie atmosfery równości i poczucia sprawiedliwego traktowania, co pozwoli stworzyć zróżnicowane, ale jednocześnie zintegrowane środowisko pracy.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.