Workflow w HR

Workflow w HR

Workflow, czyli przepływ pracy, to sposób, w jaki organizowany jest dany rodzaj pracy, lub kolejność etapów w danym procesie pracy. Nowoczesne workflow w HR opiera się w dużej mierze o automatyzację wybranych działań, co optymalizuje pracę specjalistów i managerów działu. Stosowanie workflow pozwala m.in. zaplanować z dużym wyprzedzeniem ciąg zadań związanych z ważnym wydarzeniem firmowym lub jakimś istotnym dla zespołu terminem, np. rocznicą istnienia firmy, urodzinami współpracowników, datą przyjęcia nowego członka zespołu itd.

Każdy proces HR może zostać ustrukturyzowany w workflow – idealnymi kandydatami są do tego onboarding i offboarding. Wdrożenie tego schematu pracy sprawdzi się zwłaszcza w przypadku, gdy firma korzysta z systemu HRM, gdzie istnieje możliwość włączenia w workflow wybranych osób. Można wtedy przypisać pracownikowi odpowiednie działania, np. rozpoczęcie szkolenia rozwojowego, konieczność wykonania oceny, wypełnienie ankiety itp.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.