Niezależny wykonawca

Niezależny wykonawca

Główna icon Słowniczek HR icon

Niezależny wykonawca

Niezależny wykonawca (również: podwykonawca) to osoba prowadząca własną działalność gospodarczą, która świadczy usługi na rzecz firmy lub organizacji. Niezależni wykonawcy nie są klasyfikowani jako pracownicy i są zazwyczaj zatrudniani na zasadzie projektu. Oznacza to, że nie są oni uprawnieni do takich samych świadczeń i zabezpieczeń jak pracownicy, takich jak ubezpieczenie zdrowotne czy odszkodowanie pracownicze.

Niezależni wykonawcy mają swobodę wyboru godzin pracy, klientów i projektów. Mogą również ustalać własne stawki i kontrolować proces wykonywania pracy. Zatrudnienie niezależnego wykonawcy to dla firmy doskonały sposób na uzyskanie dostępu do specjalistycznych umiejętności, bez koniecnzości długoterminowego zatrudnienia pracownika. Zatrudniając niezależnych wykonawców, firmy mogą zapewnić sobie maksymalne wykorzystanie swoich zasobów przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszych możliwych usług.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.