Absencja wynikająca z odbywania służby wojskowej

Absencja wynikająca z odbywania służby wojskowej

Główna icon Słowniczek HR icon

Absencja wynikająca z odbywania służby wojskowej

Absencja wynikająca z odbywania służby wojskowej

Zwolnienie na czas służby wojskowej przewiduje nieobecność pracownika w zakładzie pracy na czas odbycia obowiązkowej służby wojskowej, mobilizacji, powołania rezerwistów itp. z zachowaniem stanowiska i wynagrodzenia w zakładzie pracy.

Ten rodzaj urlopu reguluje prawo pracy danego kraju i przewiduje określone warunki w przypadku stanu wojennego i innych okoliczności. Po demobilizacji pracownik ma prawo domagać się od zakładu pracy urlopu wypoczynkowego, wyliczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.