Zatrudnienie „drugiej szansy”

Zatrudnienie „drugiej szansy”

Główna icon Słowniczek HR icon

Zatrudnienie „drugiej szansy”

Zatrudnienie „drugiej szansy” (ang. second-chance hiring) to oferowanie pracy osobom z przeszłością kryminalną. Najczęściej wynika z altruistycznych pobudek, choć przemawiają za nim również czynniki ekonomiczne, m.in. wysoka motywacja osób, którym oferuje się zatrudnienie. Jest to dla nich szansa na skuteczną i trwałą resocjalizację oraz powrót do społeczeństwa.

Zatrudnianie osób z przeszłością kryminalną jest w USA rozwiązywane systemowo i wiele dużych firm korzysta ze wsparcia, jakiego zapewnia ta grupa pracowników. Aby minimalizować ryzyko zatrudnienia nieodpowiedniej osoby, specjaliści HR podczas procesu rekrutacji powinni każdorazowo prześwietlać przeszłość kandydata.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.