Pozyskiwanie talentów

Czym jest pozyskiwanie talentów?

Główna icon Słowniczek HR icon

Pozyskiwanie talentów

Czym jest pozyskiwanie talentów?

Pozyskiwanie talentów to proces identyfikacji, przyciągania, selekcji i utrzymania wysoko wykwalifikowanych specjalistów. To oznacza, że pozyskiwanie talentów jest kluczową częścią doświadczeń pracowników. Strategia pozyskiwania talentów musi być zgodna ze strategią HR, która to z kolei opiera się na strategii organizacyjnej.

W większości firm, pozyskiwanie talentów jest częścią codziennej pracy działu HR. Manager ds. pozyskiwania talentów lub rekrutacji zwykle podlega głównemu kierownikowi działu HR.

Jakie są kluczowe kroki procesu pozyskiwania talentów?

Istnieje w sumie dziewięć kroków, które stanowią etapy procesu przyciągania odpowiednich talentów:

 • analiza i określenie potrzeb organizacji w zakresie zatrudniania;

 • przygotowanie opisu stanowiska pracy;

 • przygotowanie treści oferty pracy;

 • określenie kryteriów i metod wyboru;

 • poszukiwanie talentów;

 • organizacja rekrutacji i selekcja kandydatów;

 • podjęcie decyzji o zatrudnieniu wybranego kandydata i złożenie mu oferty;

 • onboarding nowego pracownika (adaptacja);

 • ocena pracownicza.

Analiza potrzeb firmy

Analiza potrzeb firmy jest podstawą strategii rekrutacji i selekcji. Uwzględnia ona misję, wizję, cele firmy oraz sposób ich wyrażania poprzez określone kompetencje i wartości. Analiza przeprowadzona pod tym kątem, pomaga określić profil poszukiwanego kandydata, decyduje o kryteriach selekcji i ułatwia uszczegółowienie wymogów stanowiska. Ten rodzaj analizy stanowi część ogólnej polityki personalnej i często określa się go mianem analizy luk kompetencyjnych.

Przygotowanie opisu stanowiska pracy

Opis stanowiska to punkt wyjścia dla procesu rekrutacji. Jest to procedura formalna, która często przyjmuje formę dokumentu wyjaśniającego:

 • dlaczego dane stanowisko jest potrzebne;

 • czy stanowisko jest nowe, czy rekrutujemy na stanowisko już istniejące;

 • jak brzmi nazwa stanowiska;

 • w jakim dziale będzie funkcjonować to stanowisko;

 • kto jest osobą odpowiedzialną za zatrudnienie i do kogo może zgłaszać się kandydat;

 • jaki będzie zakres obowiązków pracownika;

 • jaki poziom wynagrodzenia proponujemy;

 • jaka jest planowana data rozpoczęcia zatrudnienia;

 • czy jest to zatrudnienie stałe, czy tymczasowe;

 • czy będzie to pełny, czy niepełny etat;

 • jakie ewentualne premie i benefity są przewidywane na tym stanowisku.

Przygotowanie treści oferty pracy

Następny krok jest prawdopodobnie najważniejszym w procesie pozyskiwania talentów – to przygotowanie treści oferty pracy. Jej sporządzaniu zawsze powinna towarzyszyć analiza stanowiska, która pozwoli zebrać wszystkie informacje, mogące przyczynić się do zatrudnienia wysokiej jakości kandydata. Jedną z nich z pewnością będzie utworzony uprzednio opis stanowiska pracy, zawierający wszystkie wymagane umiejętności, kompetencje i codzienne zadania na danym stanowisku.

Z treści oferty powinno jasno wynikać, jakie są pożądane cechy osobowe kandydata i są one podstawą, bo to na ich podstawie rekruter będzie przeprowadzał selekcję.

Określenie kryteriów i metod wyboru

Metoda i kryteria selekcji są określane na podstawie sporządzonego ogłoszenia o pracę. Istnieje wiele możliwych sposobów selekcji kandydatów, w tym testy przesiewowe (testy screeningowe), zadania testowe, wywiady ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane itp.

Poszukiwanie talentów

Kolejnym krokiem jest poszukiwanie odpowiedniego kandydata. Jest to najbardziej zauważalna część procesu pozyskiwania talentów. Zasadniczo kandydatów można podzielić na aktywnych i pasywnych. Kandydaci aktywni to ci, którzy sami poszukują pracy, natomiast kandydaci pasywni – nie. To właśnie oni wymagają bardziej ukierunkowanych bodźców, aby zainteresować się Twoim stanowiskiem. Dlatego aby przyciągnąć te różne grupy kandydatów, należy stosować odmienne metody ich pozyskiwania (np. stosować różne kanały komunikacji).

Niezależnie od tego, czy kandydat jest aktywny, czy pasywny, należy dokładnie prześledzić, dlaczego w ogóle zwraca na Ciebie uwagę, czym się zainteresował po pierwszym kontakcie oraz dlaczego, w niektórych przypadkach, nie chce kontynuować procesu rekrutacji.

Etap poszukiwania kandydatów pozwoli Ci dowiedzieć się również, czy opis stanowiska jest poprawny, czy też istnieją jakieś niuanse utrudniające jego zrozumienie, które mogłeś przeoczyć.

Organizacja rekrutacji i selekcja kandydatów

Kiedy ktoś odpowiada na ogłoszenie o pracę, uruchamiane są metody selekcji. Obejmują one: wstępną selekcję, tradycyjne rozmowy kwalifikacyjne, ale również sprawdzenie przeszłości kandydata i wiarygodności kandydata, w tym potwierdzenie zdobytego przez niego wykształcenia oraz okazanych referencji.

Podjęcie decyzji o zatrudnieniu wybranego kandydata i złożenie mu oferty

Po wybraniu kandydata przedstawia mu się ofertę pracy. Ta faza trwa aż do zakończenia ostatecznych negocjacji i momentu zaakceptowania oferty.

Kluczową metryką dla tej fazy jest wskaźnik akceptacji oferty – dobrze znana metryka rekrutacyjna, obliczana jako stosunek liczby zaakceptowanych ofert do liczby wszystkich ofert, które firma złożyła.

Onboarding nowego pracownika (adaptacja)

Onboarding jest uwzględniony w tych krokach, ponieważ jest ważną częścią programu utrzymania kandydata jako nowego pracownika. Jeśli program adaptacyjny jest źle napisany, pracownik będzie czuł się niekomfortowo w nowym miejscu pracy i będzie miał trudności z pokazaniem oraz rozwijaniem swoich kompetencji. Dlatego rekruterzy i dział HR tworzą plany rozwoju pracownika, często stosując metodę 30/60/90 dni.

Ocena pracownicza

Ostatnim krokiem w procesie pozyskiwania talentów jest ewaluacja lub ocena talentu. Stanowi to doskonałą okazję do sprawdzenia kandydata raz jeszcze.

Różnica między rekrutacją a pozyskiwaniem talentów

Rekrutacja to proces wypełniania wakatów, natomiast pozyskiwanie talentów to ciągła strategia mająca na celu znalezienie specjalistów, liderów lub przyszłych liderów dla Twojej firmy. Wymaga ona dokładnego przygotowania przed zatrudnieniem, a następnie dobrego programu onboardingu, oceny pracowników i programów utrzymania pracowników po zatrudnieniu. Pozyskiwanie talentów to bardziej kompleksowa strategia, która przynosi znakomite rezultaty.

Aby wdrażać najskuteczniejsze strategie pozyskiwania i zatrzymywania najlepszych kandydatów, rekruterzy korzystają z automatyzacji. Systemy HRM pozwalają usprawnić ten proces, aby bardziej skupić się na przyszłym rozwoju nowego pracownika. Jeśli interesuje Cię kompleksowe pozyskiwanie talentów, skorzystaj z doradztwa PeopleForce w zakresie automatyzacji.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.