Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Główna icon Słowniczek HR icon

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest częścią komunikacji firmowej i ostatnim dokumentem, jaki otrzyma odchodzący (lub zwolniony) pracownik. Powinno być uprzednio przygotowane i poprawnie zredagowane, aby wpasowywać się w kulturę organizacyjną firmy oraz zaplanowany proces offboardingu pracowników.

Wypowiedzenie może przyjąć formę listu i powinno zawierać elementy takie jak: imię i nazwisko pracownika, nazwę jego stanowiska i działu, dokładną datę zatrudnienia, dodatkowe informacje o świadczeniach finansowych oraz dane osoby kontaktowej, z którą można omówić wspomniane świadczenia. Warto zaznaczyć w nim również, komu odchodzący pracownik powinien przekazać aktywa firmy, tj. sprzęt służbowy, karty dostępu itd..

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.