Pionowy układ organizacyjny

Pionowy układ organizacyjny

Główna icon Słowniczek HR icon

Pionowy układ organizacyjny

Pionowy układ organizacyjny

Organizacja pionowa (inaczej wertykalna lub smukła) to tradycyjnie zorganizowana firma o hierarchicznej i liniowej strukturze, składającej się z wielu poziomów zarządzania. W organizacji pionowej firma ma piramidalną strukturę, z zarządem firmy – szczeblem decyzyjnym, szczeblem menadżerskim – kierownicy pionów / działów oraz dolną sekcją zwykłych pracowników. Schemat działania firmy w tym układzie opiera się o realizowanie przez niższe szczeble decyzji wydawanych „na górze”. Im wyższy szczebel w organizacji zajmuje pracownik, tym bardziej odpowiedzialne zadania otrzymuje, ma większy zakres władzy oraz wynagrodzenie.

Ten model jest prawdopodobnie najbardziej tradycyjną, istniejącą strukturą biznesową i funkcjonuje w wielu firmach. Zaletami tej struktury są funkcjonalna fachowość poszczególnych kierowników i zespołów, a także płynny przepływ informacji między działami. Pracownicy znają swoje role i obowiązki, a także możliwości awansu, co motywuje ich do wydajnej pracy. Wadami organizacji pionowej są m.in. wydłużony proces decyzyjny, obniżona efektywność i możliwość przegapienia w czasie nadarzających się okazji biznesowych, niskie poczucie integracji członków zespołu z wyższym kierownictwem.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.