Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Główna icon Słowniczek HR icon

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Benefity pozapłacowe to bezgotówkowa forma dodatkowego wynagrodzenia pracownika. Jest ich wiele rodzajów, bo potrzeby pracowników są różne. Jednym z nich jest dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Pracodawca może zaproponować pracownikowi przystąpienie do prywatnej opieki medycznej, w formie firmowej polisy grupowej. Takie świadczenie może być uzupełnieniem podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego, które zapewniają pracownikom przepisy prawne danego kraju.

W Polsce dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne jest traktowane jako przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Wartość pakietu medycznego przekazanego pracownikowi nieodpłatnie podlega również oskładkowaniu. Jeżeli pracownik ponosi częściową odpłatność za pakiety medyczne, to wartość uzyskanego przez niego przychodu ze stosunku pracy, czyli wartość pakietu w części finansowanej przez pracodawcę może być zwolniona z oskładkowania.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.