Компетентність

Що таке компетентність? Визначення та типи

Компетентність – це здатність співробітника застосовувати на практиці набуті знання і вміння в своїй сфері та на займаній позиції, коли ситуація вимагає його експертного втручання.

Головне завдання, з яким стикаються HR-менеджери та співробітники – різниця між компетентністю і професійною компетенцією. Компетенцію в цьому прикладі потрібно розуміти, як конкретне вміння.

Приклад:

Анна компетентна в сфері побудови комунікацій.

Анна володіє набором умінь для того, щоб допомогти побудувати комунікаційний процес в компанії. Мається на увазі, що Анна в цьому розбирається, вона експерт, у неї є компетентність.

Анна комунікабельна в спілкуванні з клієнтами.

Одна з професійних компетенцій Анни – комунікабельність.

У першому випадку компетенція виступає як певний авторитет, і це можна використовувати, як відмінну рису, щоб не плутатися. Також компетентність можна оцінювати за допомогою компетенцій, якщо обрати шкалу і виставити оцінки роботі співробітника. Саме в оцінці співробітників професійні компетенції використовуються найчастіше.

Що таке комунікативна компетентність?

Комунікативна компетентність – це один з найпростіших для розуміння видів компетентності, яка є збірною властивістю співробітника вибудовувати і підтримувати здорове спілкування і комунікацію з колегами, підлеглими, керівництвом, клієнтами, партнерами і всіма учасниками робочого процесу.

Комунікативна компетентність складається з декількох елементів. До них відносять:

  • Природний талант і схильність до спілкування з людьми

  • Уміння доносити інформацію просто і зрозуміло, формулювати питання і прохання без прояву негативу і агресії, конструктивно будувати діалог

  • Уміння підбирати стиль спілкування під конкретного співрозмовника

  • Уміння чути співрозмовника і розуміти його емоції і потреби

У команді комунікативна компетентність особливо важлива для тих, хто веде переговори з третьою стороною – клієнтами і партнерами, але також потрібна для керівників, які як мінімум з її допомогою можуть адекватно побудувати спілкування всередині департаментів і передати інформацію як співробітникам, так і від співробітників керівництву.

Що таке емоційна компетентність?

Емоційна компетентність, як і емоційний інтелект і лідерство, – поняття, які зараз активно використовуються в HR-середовищі. Але їх слід розрізняти, хоча вони і взаємопов’язані.

Емоційний інтелект – набір якостей людини, які формують емоційну відповідь на зовнішні ситуації, і сприяють аналізу виявлених емоцій для прийняття рішення.

Якостей виділяють чотири:

  • Усвідомлення себе

  • Усвідомлення відносин

  • Самоконтроль

  • Емпатія

У свою чергу, емоційна компетентність – це здатність проявляти всі вищеописані якості в колективі для оцінки своєї роботи, саморозвитку і здорової конкуренції з колегами.

Цей вид компетентності – свого роду рефлексія, яка здатна проявитися тільки в соціумі. Це відрізняє компетентність від інтелекту. Емоційне лідерство, як можна здогадатися – вид лідерства, що розвивається на базі високої емоційної компетентності в команді, вміння мотивувати себе та інших домагатися кращих результатів, враховуючи емоції, стан і думку колег.

Що таке інформаційна компетентність?

Цей вид компетентності не варто плутати з комунікативним, хоча вони подібні – але в даному випадку спілкування і запит на інформацію передається не в соціум, а в інформаційні мережі.

Інформаційна компетентність в рамках робочого процесу – це вміння взаємодіяти з усіма можливостями інформаційного поля, мережі, соціальних мереж для роботи і поліпшення робочого процесу.

Це означає також уміння без сторонньої допомоги знаходити потрібну інформацію або подавати на неї запит. Крім інфограмотності сюди відносять і вміння орієнтуватися в трендах і антитрендах, щоб адаптувати свої завдання під сфери, що швидко розвиваються.

Що таке міжкультурна компетентність?

Особливий вид компетентності, яка проявляється в умінні співпрацювати з представниками будь-яких культур, націй і рас.

Міжкультурна компетентність – набір навичок, що допомагають людині будувати позитивне ставлення і комунікацію з представниками інших культур, інших ринків (за умови, що компанія розвиває свою діяльність в рамках інших регіонів і країн), а також уміння досягати з ними конструктивного робочого процесу і позитивних для обох сторін результатів.

Ключова компетенція – теж саме, що і компетентність?

Підкреслимо ще раз, що компетентність і компетенція – різні речі. Компетенція проявляє себе в рамках компетентності, може бути виміряна і оцінена, по ній оцінюють результат роботи людини, його розвиток, потенціал і т.д.

Ключова компетенція – це особлива професійна компетенція, якою необхідно володіти людині на певній посаді, щоб відповідати вимогам сучасного ринку.

Іноді ключові компетенції – загальні для всього колективу. Такими компетенціями можуть бути: системне мислення, орієнтованість на результат, кризовий менеджмент і т.д.

Замовляйте демо безкоштовно
Подивіться, як PeopleForce зможе допомогти вашій компанії.