Faza plateau

Faza plateau

Czym jest faza plateau kariery? Wyobraźmy sobie sytuację, w której pracownik osiąga najwyższe możliwe stanowisko w firmie i nie ma żadnych innych możliwości awansu pionowego. Zazwyczaj w takim przypadku pracownik musi wykonywać w kółko tę samą pracę, bez możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Ostatecznie prowadzi to do stagnacji w rozwoju jego kariery. Taka sytuacja nazywana jest fazą plateau.

Przyczyny tego stanu rzeczy są zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne:

Przyczyny zewnętrzne to m.in. typ firmy, jej wielkość lub długość stażu pracy. W firmach prywatnych lub rodzinnych awans na wyższe stanowiska kierownicze jest znacznie rzadszy. W takich firmach kadra kierownicza najwyższego szczebla pracuje zazwyczaj przez dziesięciolecia, przy niewielkiej lub zerowej rotacji.

Do przyczyn wewnętrznych należy brak wiary pracownika w swoje umiejętności i doświadczenie zawodowe lub wręcz przeciwnie - nadmierna wiara w nie. Innym wewnętrznym powodemwejścia w fazę plateau kariery może być brak entuzjazmu i poczucia wyzwania związanego z wykonywaną pracą. Jeśli tak jest w przypadku Twoich pracowników, zorganizuj szkolenia rozwojowe, które pomogą im pójść naprzód i przezwyciężyć stagnację.

W jaki sposób faza plateau kariery wpływa na pracowników?

Z reguły pracownicy znajdujący się w fazie plateau kariery z reguły poświęcają mniej czasu i wysiłku na działania związane z pracą. Z tego względu rekompensują sobie to uczucie niedosytu innymi, pozazawodowymi zajęciami. Według badaczy, ludzie angażują się w działania niezwiązane z pracą, aby zaspokoić swoje potrzeby i utrzymać poczucie własnej wartości. Działania te mogą obejmować spędzanie większej ilości czasu z rodziną i przyjaciółmi, wypoczynek, wolontariat i inne rodzaje aktywności społecznej.

W jaki sposób dział HR powinien reagować na fazę plateau kariery danego pracownika?

Pracownicy, którzy utknęli na tym etapie, czują się osaczeni i zablokowani, dlatego dział HR powinien stwarzać możliwości mobilności pracowników w firmie, oferując im nowe, ambitne projekty lub zajęcia pozazawodowe, aby uniknąć stagnacji wśród pracowników. Ogólnym celem działu kadr w radzeniu sobie z fazą plateau w karierze pracownika powinno być zwiększenie zaangażowania i znaczenia jego pracy. Dział kadr powinien również wprowadzić inne rodzaje nagród w miejsce awansów.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.