Wynagrodzenie oparte na kompetencjach

Wynagrodzenie oparte na kompetencjach

Główna icon Słowniczek HR icon

Wynagrodzenie oparte na kompetencjach

Wynagrodzenie oparte na kompetencjach (CBP) to system wynagradzania, według którego pracownicy są wynagradzani za umiejętności i wiedzę, które wnoszą do wykonywanej pracy, a nie za sam staż jej wykonywania.

Korzyści płynące z systemu wynagrodzeń opartego na kompetencjach

System wynagradzania oparty na kompetencjach to taki, który koncentruje się na pracownikach jako jednostkach.

Dlatego zwykle bardziej motywuje pracowników do pracy i do rozwijania swoich umiejętności. Zwiększa aspiracje pracowników i pozwala im wykorzystać zdobytą wiedzę i nowe umiejętności w pracy.

Niestety, w praktyce jednak, takie systemy wynagrodzeń są rzadko stosowane w czystej postaci. Często łączy się je natomias

z systemami wynagradzania opartymi na wynikach pracy.

1. Zwiększona motywacja

Wynagrodzenie oparte na kompetencjach zachęca pracowników do pogłębiania wiedzy i umiejętności. Motywuje ich do proaktywności, podejmowania inicjatywy i większego wkładu w sukces firmy. Innymi słowy, jeśli wysokość wynagrodzenia pracowników będzie zależała od ich rzeczywistego wkładu w rozwój firmy, to będą zmotywowany, by aktywnie wspierać ten rozwój.

2. Promowanie kultury samodoskonalenia

W ramach tej struktury wynagrodzeń Twoi pracownicy są premiowani za lepsze kompetencje, dzięki czemu doskonalenie umiejętności i zdobywanie nowej, przydatnej wiedzy stanie się dla Twojego zespołu czymś naturalnym.

3. Lepsza retencja pracowników

Mimo że płaca oparta na kompetencjach nie jest nową koncepcją, nie jest ona tak popularna wśród pracodawców. Przejście na taką strukturę wynagradzania pozwoli Ci wyprzedzić konkurencję w walce o największe talenty. Zmotywuje to również pracowników do dłuższego pozostania w firmie. W firmach, w których wynagrodzenie oparte jest na kompetencjach, nie ma praktycznie miejsca na fazę plateau w karierach, rozwój pracowników i wzrost ich wynagrodzenia zależy od ich wysiłków, a nie od hierarchii korporacyjnej.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.