Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

Główna icon Słowniczek HR icon

Strategia zarządzania zasobami ludzkimi

Strategia HR uwzględnia wszelkie możliwości planowania poszczególnych procesów związanych z talentami firmy. Obejmuje również strategię wyszukiwania i rekrutacji, strategię oceny kandydatów i pracowników, strategię rozwoju i szkolenia personelu, strategię wykorzystania siły roboczej, strategię analityki HR itp.

Strategia zarządzania zasobami ludzkimi wpływa na podejmowanie decyzji biznesowych, ponieważ talenty firmy są jej najcenniejszym zasobem. Dlatego strategia HR powinna łączyć się ze strategią biznesową oraz strategią skalowania (rozwoju) firmy. Wszystko po to, aby móc odpowiednio szybko reagować na zachodzące zmiany, bez dodatkowego obciążania pracowników zadaniami, zachowując terminowość zatrudnienia w przypadku konieczności jego redukcji (np. spadek aktywności firmy, sytuacje kryzysowe itd.) lub przy zmianie wektora pracy, czy niespodziewanej ekspansji na inne rynki itp.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.