HR tech

Czym jest technologia HR?

Czym jest technologia HR?

Technologia HR to ogólny termin, obejmujący rozmaite rozwiązania technologiczne, wykorzystywane przez zespoły HR do usprawnienia swoich działań.

Ponieważ zarządzanie zasobami ludzkimi jest realizowane na różnych poziomach firmy i obejmuje wiele procesów, istnieje potrzeba wykorzystania zróżnicowanego oprogramowania. Do dyspozycji mamy więc szeroki asortyment programów i systemów, z których każdy ma za cel poprawę doświadczeń pracowników i przyciągnięcie do firmy wybitnych talentów.

Dlaczego firmy powinny wdrażać technologię HR?

Tak jak cały świat, również HR ulega coraz większej cyfryzacji. Technologia HR, ukierunkowana na automatyzację, jest kluczowa dla utrzymania pracowników i skłonienia ich do maksymalnego zaangażowania. Automatyzacja oszczędza czas, pozwala pracownikom na samodoskonalenie się i unikanie powtarzalnych zadań, które mogą prowadzić do wypalenia zawodowego.

Główne trendy w technologii HR

Technologia chmurowa i samoobsługa

Według badania PwC – HR Technology Survey 2020, liderzy HR odczuwają znaczące korzyści biznesowe dzięki korzystaniu z systemów HR opartych na chmurze, w przeciwieństwie do korzystania z systemów wdrożonych na serwerach on-premises. Rozwiązania chmurowe niosą ze sobą zwiększoną produktywność, lepsze doświadczenie pracowników i lepsze zrozumienie zasobów ludzkich. Zapewniają pracownikom również narzędzia samoobsługowe, zmniejszając obciążenie działu HR obsługą powtarzających się wniosków.

Rozwiązania chmurowe odegrały również zasadniczą rolę w trakcie pandemii, umożliwiając całym firmom przejścia na pracę w trybie zdalnym. Technologia samoobsługi, którą przy okazji wdrożono, pozwoliła firmom zautomatyzować więcej zadań, niż do tej pory uważano za możliwe.

Przyciąganie talentów

Wspomniane badanie PwC wskazuje na zwiększone zainteresowanie narzędziami pozyskiwania talentów, pomagającymi przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników. Należą do nich narzędzia do oceny wstępnej i zautomatyzowane systemy śledzenia kandydatów, które pomagają usprawnić proces zatrudniania.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w oparciu o dane (HR data-driven)

Na podstawie danych może być podejmowanych wiele decyzji w firmie. Zamiast opierać decyzje na intuicji, lepiej stosować narzędzia do tworzenia przejrzystych i kompleksowych raportów na temat zatrudnienia lub wydajności każdego pracownika.

Takie narzędzia pomogą zoptymalizować strategię przyciągania, rekrutacji i zatrzymywania talentów. Przykładowo, mając odpowiedni zestaw danych, możesz zoptymalizować najlepsze kanały rekrutacji, aby dopasować je do tych, z których korzystają Twoi najlepsi kandydaci. Możesz również przewidywać i zaspokajać potrzeby swoich pracowników, wykorzystując dane z ankiet pracowniczych i kwestionariuszy wypełnianych przez kandydatów. Dzięki analityce specjaliści HR mogą trafniej ocenić doświadczenie pracowników, ich zaangażowanie i satysfakcję.

Rozwój zawodowy i przekwalifikowanie

Narzędzia HR pozwalają pracownikom określać swoje umiejętności, słabości i wskazują im kierunki dalszego rozwijania się. Takie rozwiązania, uwzględniające inicjatywę kształcenia zdalnego, mogą pomóc w budowaniu i utrwalaniu kultury uczenia się przez całe życie. Wśród nich możemy wyróżnić m.in. narzędzia oceny pracowników, dzięki którym wiemy, czy pracownik rzeczywiście rozwija się w firmie, czy potrzebuje dodatkowego szkolenia.

Technologia HR i systemy HRM

Uwzględniając powyższe trendy, wśród rozwiązań dla HR to systemy HRM (HRMS) i HRIS stanowią idealne połączenie technologii potrzebnych każdej firmie, bo zapewniają cały szereg funkcji – od uproszczonych systemów rekrutacji i śledzenia kandydatów, przez narzędzia oceny pracowników, po oprogramowanie do angażowania zespołów i dbania o dobre samopoczucie pracowników.

Oprogramowanie PeopleForce to dowód, że szeroki zakres dostępnych funkcji może być wykorzystany również przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Jeśli jesteś zainteresowany technologią HR oraz systemami HRM – umów się z naszymi specjalistami i poznaj nasze rozwiązania. Porozmawiajmy o funkcjach, których potrzebujesz.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.