Zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM)

Czym jest HCM (zarządzanie kapitałem ludzkim)?

Główna icon Słowniczek HR icon

Zarządzanie kapitałem ludzkim (HCM)

Pracownicy Twojej firmy są czymś więcej niż tylko personelem. Są oni swego rodzaju inwestycją w przyszły pomyślny rozwój firmy. Jak każdy cenny zasób, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, wsparcia i pomocy. I tu możemy przywołać pojęcie Human Capital Management (HCM)– zarządzania kapitałem ludzkim.

Czym jest HCM?

Podstawowym założeniem zarządzania kapitałem ludzkim jest realizacja głównych zadań każdego działu kadr, takich jak: rekrutacja i szkolenia, zarządzanie wydajnością, płatności, budżet itp. Jednak bardziej niż na zarządzaniu tymi elementami, HCM skupia się na tym, jak je rozwijać i optymalizować, aby stworzyć bardziej angażujące i produktywne środowisko pracy dla Twoich pracowników.

HCM działa jak parasol – obejmuje szereg rozbieżnych, ale powiązanych ze sobą działań, aby je wszystkie zoptymalizować w ramach jednego systemu. Używając systemu HCM zapewnisz maksymalne usprawnienie pracy działowi HR, co w efekcie znacznie poprawi wydajność całej firmy.

Jakie są kluczowe elementy HCM?

Teraz, gdy poznaliśmy definicję zarządzania kapitałem ludzkim , możemy zgłębić jego kluczowe elementy. Do najważniejszych należą:

Jakie są korzyści z korzystania z HCM?

Wdrożenie zarządzania kapitałem ludzkim pozwala podnieść poziom zaangażowania pracowników. Osiągniemy to dzięki zwiększeniu wiedzy pracowników o firmie i firmowych wartościach oraz dzięki poprawie dobrostanu członków zespołu.

Wśród głównych korzyści, jakie niesie ze sobą korzystanie z HCM, możemy wymienić m.in.:

  • wyższą jakość zatrudniania i skuteczniejsze zarządzanie talentami;

  • lepszą komunikację między działami firmy;

  • postępującą automatyzację HR, a za tym – wydajniejsze działania;

  • lepsze zarządzanie kosztami i redukcję firmowych wydatków;

  • wyższą zgodność z przepisami i regulacjami prawnymi;

  • większą zdolność adaptacji oraz większą zwinność firmy w działaniu.

Czym jest oprogramowanie HCM?

Najlepszym sposobem na wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania kapitałem ludzkim w firmie jest użycie odpowiedniego oprogramowania. Pozwoli ono zarządzać wszystkimi elementami w ramach jednego narzędzia. Precyzując, oprogramowanie HCM jest w pakietem oprogramowania, na który składają się systemy informacji o zasobach ludzkich (HRIS) i systemy zarządzania zasobami ludzkimi (HRMS).

HCM może obejmować też inne rodzaje oprogramowania, zależnie od potrzeb firmy. Mogą to być narzędzia do zarządzania rekrutacją, np. system śledzenia kandydatów (Applicant Tracking System, ATS) lub narzędzia do monitorowania rozliczeń finansowych. Wszystko zależy od tego, czego oczekuje firma.

Jeśli nie jesteś pewien, jakich konkretnie narzędzi możesz potrzebować, aby efektywnie wdrożyć system HCM w swojej firmie, możemy Ci pomóc. Platforma PeopleForce składa się z wielu modułów, które można łączyć i wykorzystywać do stworzenia najwyższej jakości pakietu oprogramowania HCM. Wystarczy, że napiszesz do nas – chętnie przedstawimy Ci możliwości naszego oprogramowania.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.