Rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja wewnętrzna

Główna icon Słowniczek HR icon

Rekrutacja wewnętrzna

Rekrutacja wewnętrzna polega na selekcji kandydatów na dostępne w firmie stanowiska poprzez wybór najlepszych kandydatów spośród obecnych pracowników. W tym przypadku rekruterzy oszczędzają swój czas, ponieważ etapy rekrutacji są zredukowane, a środki przeznacza się tylko na ocenę pracowników i ich aktualnych wyników, potencjału i kompetencji.

Aby pracownik mógł awansować po szczeblach kariery stosuje się kilka metod: ocenę wydajności (Performance Review), tworzenie puli pracowników o wysokich wynikach (często stosuje się matrycę n-box) oraz ocenę zewnętrzną z pogłębionymi wywiadami lub systematyczną selekcją wśród pracowników o złożonych wskaźnikach odpowiadających wakatowi.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.