Lojalność pracowników (metoda oceny eNPS)

Lojalność pracowników (metoda oceny eNPS)

Główna icon Słowniczek HR icon

Lojalność pracowników (metoda oceny eNPS)

Metoda ta jest jedną z najprostszych i najskuteczniejszych metod obliczania lojalności pracowników wobec firmy. Wśród wielu powodów, dla których lojalna postawa pracowników jest tak ważna, należy wymienić następujące:

  • lojalni pracownicy są bardziej zaangażowani w idee firmy;

  • pracują z dużym zaangażowaniem i osiągają lepsze wyniki;

  • lojalni pracownicy obniżają koszty rekrutacji ponoszone przez pracodawcę; nie tylko pozostają w firmie przez dłuższy czas, ale także polecają swoich znajomych jako kandydatów na dane stanowisko.

Metodologia obliczania eNPS

Wskaźnik eNPS jest obliczany jako stuprocentowa różnica między szczęśliwymi i niezadowolonymi pracownikami. Metoda ta polega na poproszeniu pracownika o odpowiedź na elementarne pytanie:

„W skali od 0 do 10 punktów, na ile prawdopodobne jest, że poleciłbyś naszą firmę jako miejsce zatrudnienia swoim znajomym?”. Jest też pole na dodatkowy komentarz: „Dlaczego tak?”.

Taki sposób obliczania lojalności sprowadza się do jednej liczby, którą można elementarnie śledzić w czasie. Innym ważnym aspektem współczynnika eNPS jest wysoki wskaźnik informacji zwrotnej (w porównaniu ze złożonymi ocenami składającymi się z kilku pytań).

W rezultacie otrzymasz nie tylko współczynnik poziomu „szczęścia” swoich pracowników, ale także ich typologię.

Afilianci

Rzecznicy, którzy otrzymali 9 lub 10 punktów. Są oni uważani za najbardziej lojalnych współpracowników. Pracownicy będą entuzjastycznie polecać Twoją organizację przy zatrudnianiu. Ogólnie rzecz biorąc, mogą oni promować firmę wśród swoich znajomych. Nie uspokajaj się jednak, jeśli większość odpowiedzi współpracowników waha się między 9 a 10 punktami. Nie jest to bynajmniej znak, że można przestać martwić się o poziom satysfakcji pracowników. Dbałość o pracowników jest działaniem ciągłym, w którym liczy się każdy dzień pracy i każdy proces.

Pasywni współpracownicy

Są to osoby, które uzyskały 7 lub 8 punktów. Wykazują się neutralnością. Pracownicy ci nie muszą mieć negatywnego stosunku do firmy, ale nie można ich nazwać całkowicie lojalnymi. Należy skupić się na problemach, które im przeszkadzają, aby wyeliminować negatywne nastawienie i zwiększyć zaangażowanie pracowników w procesy pracy. Zadaniem pracodawcy jest zwiększenie lojalności pracowników wobec firmy.

Krytycy

Są to ci pracownicy, którzy mają ocenę od 0 do 6. Jest mało prawdopodobne, aby polecili firmę do zatrudnienia. W kontaktach z krytykami ważne jest, aby zidentyfikować przyczyny takiego nastawienia i podjąć kroki w celu rozwiązania tych problemów.

PeopleForce oferuje wbudowany automatyczny system do obliczania wskaźników lojalności pracowników. PeopleForce automatycznie oblicza eNPS, dzięki czemu można zobaczyć wykres lojalności pracowników dla określonego czasu. Poziom eNPS będzie można mierzyć według godzin i działów. Pomoże to monitorować satysfakcję pracowników i zidentyfikować słabe punkty na wczesnym etapie.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.