Urlop wypoczynkowy o charakterze zdrowotnym

Urlop wypoczynkowy o charakterze zdrowotnym

Główna icon Słowniczek HR icon

Urlop wypoczynkowy o charakterze zdrowotnym

Zwolnienie lekarskie związane jest z udokumentowaną chorobą pracownika potwierdzoną przez lekarza. Pracownik jest zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia lub zwolnienia lekarskiego, w którym dokładnie określa, jaka choroba została potwierdzona i jak długo będzie nieobecny w pracy. Za dni nieobecności z powodu choroby firma ma obowiązek wypłacić pracownikowi wynagrodzenie zgodnie z prawem pracy. Innym typem urlopu jest urlop zdrowotny lub urlop dla poratowania zdrowia, regulowane osobnymi przepisami.

Część firm oferuje swoim pracownikom dodatkowe dni urlopu wypoczynkowego o charakterze zdrowotnym, jako formę benefitu pracowniczego. Taki urlop jest zdefiniowany w polityce urlopowej firmy – określa się jego długość i częstotliwość, z jaką może być wykorzystywany.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.