Metryki

Metryki

Każda firma potrzebuje metryk, które pomogą jej określić postępy w działaniach oraz zdolność do osiągania celów. W zarządzaniu zasobami ludzkimi metryki są absolutnie kluczowe, bo zapewniają kontrolę nad efektywnością i wydajnością firmy.

Do tych najważniejszych metryk, które dział HR powinien monitorować, należą m.in. rotacja pracowników, koszt zatrudnienia, wskaźniki absencji, koszt na pracownika. Dobór obserwowanych metryk zawsze jest zależny od potrzeb i celów biznesowych firmy.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.