Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Główna icon Słowniczek HR icon

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Dotyczy ono m.in. procesu pozyskiwania pracowników, ich utrzymania oraz rozwoju, szkoleń, onboarding i offboarding, opracowywania planów karier, realizacji strategicznych celów firmowych oraz celów personalnych pracowników, analizy efektywności, zaangażowania i potencjału kadrowego oraz podejmowania decyzji biznesowych na podstawie wyników pracy zespołu.

Ważną funkcją zarządzania zasobami ludzkimi jest wpływ wszystkich realizowanych procesów na rozwój biznesu oraz uwzględnienie siły roboczej firmy i jej potrzeb. Jest to kompleksowy system, który łączy kierownictwo wyższego szczebla i tworzoną przez nie strategię biznesową ze strategią zasobów ludzkich (strategią HR). Osoby odpowiedzialne za zasoby ludzkie są zobowiązane do monitorowania, czy równowaga pomiędzy realizacją celów przedsiębiorstwa i celów personalnych nie jest zakłócona na niekorzyść jednej ze stron, a także są zobowiązane do zapewnienia zdrowego rozwoju pracowników w środowisku firmowym.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.