Wynagrodzenie zależne od wyników

Wynagrodzenie zależne od wyników

Główna icon Słowniczek HR icon

Wynagrodzenie zależne od wyników

Wynagrodzenie zależne od wyników to jeden z systemów wynagrodzenia. Jego warunki – czy będzie to rozliczenie prowizyjne, czy akordowe – ustala się przy zawieraniu umowy z pracownikiem. Zgodnie z zapisami, wynagrodzenie pracownika będzie ściśle zależne od jego wyników pracy, tzn. od osiągniętej wydajności.

Istnieją również mieszane typy wynagrodzenia, np. profit sharing, w którym ich pracownicy otrzymują odpowiedni procent od całkowitego zysku firmy, osiągniętego w danym roku. Szczegółowe warunki ustalania wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pracą regulują w Polsce zapisy Kodeksu Pracy.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.