Plan poprawy wydajności

Plan poprawy wydajności (ang. Performance Improvement Plan) ma służyć zwiększeniu wydajności pracownika przez wskazanie obszarów, które wymagają poprawy i sposobów, dzięki którym można to osiągnąć. Plan powinien jasno przedstawiać kroki wymagane do osiągnięcia pożądanych rezultatów i powinien zostać opracowany przez dział HR firmy w porozumieniu z przełożonym pracownika.

Prawidłowo sporządzony plan poprawy wydajności wymaga przeprowadzenia analizy danych na wysokim poziomie, aby móc określić pełną produktywność i potencjał pracownika. Powinien on obejmować perspektywy dalszego rozwoju zawodowego w firmie – krótkoterminowe, średnioterminowe oraz długoterminowe. Szczegóły planu należy omawiać z pracownikiem podczas spotkań 1:1. Obecność osób trzecich może obniżyć morale pracownika.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo

Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.

Umów demo