Strategia retencji (utrzymania pracowników)

Strategię retencji opracowuje każda firma, niezależnie od wskaźnika rotacji czy stan zespołu. Jest to konieczne, ponieważ pojęcie retencji to nie tylko nadzwyczajne środki, stosowane w momencie odejścia pracownika, np. próba zwiększenia wynagrodzenia, przyznanie dodatkowych premii, powoływanie się na usprawnienia w przyszłości itp. Strategia utrzymania jest bardziej złożonym schematem, który pozwala specjalistom HR na przepracowanie wszystkich możliwych opcji poprawy ścieżki życia pracownika w firmie, tak by w ogóle nie myślał on o odejściu.

Strategia utrzymania pracownika skupia się na okresie od zatrudnienia do odejścia. Jeśli pracownik miałby odejść, odejście to powinno być „pokojowe” – dobrowolne, za obopólną zgodą stron. Strategia retencji dotyczy więc kwestii finansowych (m.in. przeglądów płac, świadczeń pieniężnych, premii i innych gratyfikacji), kwestii ubezpieczeniowych, korzyści niematerialnych oraz elastycznej polityki dotyczącej warunków pracy i utrzymania równowagi między miejscem pracy a sferą życia osobistego (tzw. well-being).

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo

Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.

Umów demo