Salting

Czym jest salting?

Salting jest terminem HR, z którym najczęściej można się spotkać w Stanach Zjednoczonych, choć nie tylko. Nie doczekał się on jeszcze swojego polskiego odpowiednika. Salting odnosi się do sytuacji, w której dana osoba staje się pracownikiem nowej firmy po to, aby zorganizować w niej związek zawodowy. Może robić z własnej inicjatywy lub na czyjeś polecenie. Jest to taktyka podobna do infiltracji lub entryzmu, które zakładają przyłączenie się do danej grupy z zamiarem, często tajnym, zmiany jej zasad i planów.

Salting jest stosunkowo rzadki we współczesnym biznesie, a jego pojawienie się to efekt luki prawnej. Prawo w USA zabrania związkom zawodowym rozmawiania z pracownikami w miejscu pracy, ale jeśli organizator związkowy (tzw. salt) zostanie zatrudniony w firmie, może to robić swobodnie. Salting jest więc jedną z niewielu strategii prawnych, które pozwalają na propagowanie idei związków zawodowych w miejscu pracy.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.