Wskaźnik rotacji

Wskaźnik rotacji

Wskaźnik rotacji definiuje się jako procentowy stosunek liczby zwolnionych pracowników do średniej liczby pracowników w firmie w wybranym okresie.

Współczynnik ten jest jednym z najczęściej monitorowanych wskaźników, bo każdy pracodawca chce wiedzieć, w jakim stopniu wzrosła rotacja pracowników, jakie mogą być jej przyczyny i jak ten proces wpływa na całą firmę. Dlatego też do obliczania współczynnika rotacji specjaliści HR często wykorzystują zautomatyzowane systemy, które uwzględniają analitykę w czasie rzeczywistym. To ułatwia im bieżące monitorowanie nastrojów w zespole.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.