Wskaźnik wakatów

Wskaźnik wakatów

Wskaźnik wakatów pozwala zmierzyć procent nieobsadzonych stanowisk w porównaniu do całkowitej liczby stanowisk w firmie, w określonym czasie. O ile wskaźnik rotacji wskazuje procent pracowników, którzy odeszli z firmy w danym okresie – wakaty są wynikiem rotacji pracowniczej.

Aby obliczyć procentową wartość tego wskaźnika, należy podzielić liczbę wolnych stanowisk pracy w firmie, przez całkowitą liczbę stanowisk pracy i pomnożyć wynik razy 100. Wysoki wskaźnik wakatów może odzwierciedlać niski potencjał siły roboczej lub może znaczyć, że dział HR działa nieefektywnie i nie przyciąga potencjalnych pracowników. Niski wskaźnik – może świadczyć o dużym zainteresowaniu firmą i jej ofertą pracowniczą oraz być dowodem na wydajne działanie specjalistów ds. HR.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.