Підлеглі

Типи підлеглих в організації

Підлеглі є співробітниками, які безпосередньо відповідають перед менеджером. Їхні звіти надходять до керівника та часто охоплюють щоденні завдання, виклики та перешкоди, міжвідомчі відносини, а також довгострокові цілі.

У керівника може бути один прямий підлеглий, а у великих корпораціях - десятки, а то й сотні. Його завдання - наставляти та мотивувати підлеглих, за яких він відповідає, досягати максимально можливих результатів і, в свою чергу, підвищувати загальну продуктивність своєї компанії.

Замовляйте демо безкоштовно
Подивіться, як PeopleForce зможе допомогти вашій компанії.