Podwładni

Podwładni

Podwładni to pracownicy, którzy odpowiadają bezpośrednio przed przełożonym.

Podwładni to osoby umiejscowione w strukturze firmy pod czyimś kierownictwem. Odpowiadają bezpośrednio przed przełożonym i jemu też składają raporty, dotyczące często codziennych zadań, wyzwań i przeszkód, relacji międzydziałowych i celów długoterminowych.

Przełożony może mieć jednego bezpośredniego podwładnego, ale w dużych korporacjach dziesiątki lub nawet setki. Jego zadaniem jest mentorowanie i motywowanie podwładnych, za których jest odpowiedzialny, aby osiągali jak najlepsze wyniki, a tym samym poprawiali ogólne wyniki firmy.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.