Ринок праці

Що таке ринок праці?

Ринок праці являє собою економічний простір, у якому продавці праці "роботодавці" взаємодіють із покупцями "співробітниками" за допомогою продажу "робочої сили". Ринок праці регулюється законодавством країни, в якій він оперує, і підпорядковується її законам і трудовому праву.

Поняття "міжнародний ринок праці" є сукупністю ринків праці окремих країн і являє собою як загальну приблизну тенденцію, що може впливати на окремі ринки через низку причин (охорона здоров'я, охорона праці, міграція тощо), так і цілком конкретну економічну одиницю, як у випадку з наймом з-за кордону, мультикультурними командами та віддаленою роботою. У такому разі роботодавець зобов'язується брати до уваги робочі відносини країни, з якої оперує найманий працівник, оскільки вони можуть впливати на його дії, показники, ефективність, відсутності тощо.

Замовляйте демо безкоштовно
Подивіться, як PeopleForce зможе допомогти вашій компанії.