Rynek pracy

Rynek pracy

Rynek pracy jest przestrzenią gospodarczą, w której pracownicy – „sprzedawcy pracy”, wchodzą w interakcje z pracodawcami – „kupującymi”, poprzez „sprzedaż pracy”, czyli jej wykonywanie. Rynek pracy jest regulowany przez prawo kraju lub regionu, w którym działa.

Międzynarodowy rynek pracy to suma rynków pracy poszczególnych krajów. Mówimy o nim w ujęciu ogólnym, związanym z ochroną zdrowia, polityką prawa pracy, migracjami zarobkowymi lub wyróżniamy jako jednostkę gospodarczą, w odniesieniu do zatrudniania pracowników za granicą, zespołów wielokulturowych i pracy zdalnej. W tych przypadkach pracodawca jest zobowiązany do uwzględnienia stosunków pracy panujących w kraju, z którego pochodzi zatrudniony pracownik, gdyż mogą one wpływać na jego działania, wyniki, efektywność, absencję itp.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.