Відсутність

Відсутність на робочому місці

Відсутність на робочому місці - обумовлений або спонтанний відхід співробітника з посади на певний відрізок часу, який регулюється внутрішніми нормами компанії, і прописаний у політиках відсутності, якими співробітник користується для розподілу свого робочого часу.

Відсутність може бути викликана низкою причин. Саме ці причини й утворюють політики відсутностей. Сюди включають щорічну відпустку, відпустку через хворобу, відпустку для догляду за дитиною, відпустку на час військової служби, відрядження, відсутність через особисту причину, відсутність на період навчання, відсутність на період підвищення кваліфікації, неоплачувану відсутність тощо. Компанія сама визначає політики і може створювати необмежену кількість, враховуючи також бонусні дні відсутності, які співробітник може витрачати на свій розсуд (дні народження, день ментального здоров'я, сімейний день тощо).

Замовляйте демо безкоштовно
Подивіться, як PeopleForce зможе допомогти вашій компанії.