Nieobecność w miejscu pracy

Nieobecność w miejscu pracy

Główna icon Słowniczek HR icon

Nieobecność w miejscu pracy

Urlop to uzgodnione lub spontaniczne opuszczenie przez pracownika stanowiska pracy na określony czas, które jest regulowane wewnętrznymi przepisami firmy i sprecyzowane w firmowych zasadach dotyczących absencji.

Nieobecności mogą być spowodowane wieloma przyczynami. Są to m.in. urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie, urlop wychowawczy, urlop związany ze służbą wojskową, podróż służbowa, urlop okolicznościowy, nieobecność związana z nauką, nieobecność związana z rozwojem zawodowym, nieobecność niepłatna itp. Firma, określając politykę urlopów, robi to w oparciu o aktualne przepisy, ale może ustalić własne, dodatkowe dni wolne, które pracownik może spędzić według własnego uznania (urodziny, dzień zdrowia psychicznego, dzień rodzinny itp.).

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.