Ocena pracownicza – ocena 180°, czy 360°? Jak należy przeprowadzić ocenę pracowniczą?

26 października 2022

Żaden pracownik nie lubi być oceniany, bo to doświadczenie stresujące i kojarzące się z przesadną kontrolą ze strony pracodawcy. A przecież za oceną pracowniczą nie stoi chorobliwa kontrola, tylko troska o dobro firmy, a w tym – również jej pracowników.

Nie da się sprawnie zarządzać firmą i kierować działaniami pracowników, kiedy nie znasz możliwości swojego zespołu. Powinieneś mieć skuteczne metody, które pozwolą Ci na weryfikację zachowań pracowników i ocenę wydajności poszczególnych osób. Spokojnie! Nie musisz wymyślać do tego koła na nowo – te metody to oceny pracownicze.

Zebraliśmy dla Ciebie przydatne informacje o sposobach oceniania pracowników. Zobacz, jak możesz je wykorzystać do realizacji swoich celów.

 1. Ocena pracownika – co to w ogóle jest?

 2. Jakie korzyści niosą ze sobą oceny pracownika?

 3. Ocena okresowa pracownika – jak często należy oceniać pracownika?

 4. Jakie oceny pracowników są najczęściej stosowane?

 5. Jak przeprowadzić ocenę pracownika?

 6. Na czym nie polega ocena pracownika?


Ocena pracownika – co to w ogóle jest?

Ocenianie pracowników to jeden z elementów procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Element, którego nie możesz pominąć, ani nie powinieneś unikać. Pozwala on na weryfikację w jaki sposób Twoi pracownicy wykonują swoje obowiązki.

Na podstawie ocen możesz m. in. planować jak będzie wyglądać dalsza organizacja pracy na poszczególnych stanowiskach, zbierać informacje o wydajności, realizacji celów oraz atmosferze panującej wewnątrz zespołu.


Jakie korzyści niosą ze sobą oceny pracownika?

Są trzy obszary zarządzania personelem, w których ocenianie będzie przydatne:

 1. obszar ekonomiczny – stawiasz pracownikowi cele do zrealizowania, wyznaczasz zadania i oceniasz efekty działań;

 2. obszar organizacyjny – usprawniasz komunikację wewnątrz firmy, bo uzyskujesz komplet informacji od pracowników, co pozwala skorygować pewne procesy i zachowania;

 3. obszar psychologiczny – poddając pracownika ocenie chcesz go motywować do zdobywania nowej wiedzy i rozwoju umiejętności.

Wprowadzenie systemu oceniania nie ma więc na celu wytykania błędów w pracy, czy szukania winnych jakiegoś problemu wewnątrz firmy. To tylko sposób na rozpoznawanie tych problemów, na badanie wydajności i na podnoszenie jakości pracy każdego pracownika, poprzez udzielanie informacji zwrotnej.

Ocena pracowników to szereg korzyści dla firmy:

 • poznanie poziomu wydajności i jakości pracy – na jego podstawie można wyznaczać kolejne cele do realizacji;

 • poznanie mocnych i słabych stron pracowników – daje to podstawę do wytyczenia nowych ścieżek rozwoju oraz pozwala wyrównywać poziom wiedzy wśród pracowników;

 • ustalenie wartości wpływających na dalsze zmiany kadrowe (możliwości awansu, podwyżki, zwolnienia itp.);

 • usprawnienie i poprawa jakości komunikacji wewnątrz firmy.

Ocena okresowa pracownika – jak często należy oceniać pracownika?

Jak często należy oceniać pracownika? To zależy. Możemy podpowiedzieć Ci jedno – rób to systematycznie, nie rzadziej niż raz w roku.

Jest bardzo wiele czynników, które mają wpływ na częstotliwość procesu oceniania. Musisz wziąć je pod uwagę, zanim ustalisz jakiś harmonogram ocen pracowniczych.

Zastanów się nad kilkoma aspektami i stwórz własny wzór kalendarza ocen:

 • jak duży jest Twój zespół;

 • w jakim wieku są Twoi pracownicy;

 • czy są to osoby z dużym stażem pracy, czy raczej osoby, które dopiero rozpoczęły u Ciebie pracę;

 • jakie umiejętności są potrzebne na danym stanowisku i czy masz narzędzia, które pomogą ustalić odpowiedni poziom tych umiejętności.

Kiedy stworzysz taki wzór w oparciu o powyższe dane, będziesz w stanie sam określić, jak często chcesz oceniać swoich pracowników.

Ocenianie to weryfikacja czy dana osoba należąca do Twojego zespołu dąży do tych samych celów, co Ty.

Jakie oceny pracowników są najczęściej stosowane?

Jest kilka sposobów na przeprowadzenie oceny pracowniczej. Wybór metody zależy od kryteriów, które ustalisz. Możesz przy tym wykorzystać gotowy system ocen lub stworzyć autorski arkusz oceny.

Ocena okresowa pracownika 90 stopni

 • Jest to podstawowy sposób oceny, który polega na tym, że pracę i zachowania pracownika ocenia jego bezpośredni przełożony.