Czym jest system HRM i do czego się go używa?

11 lipca 2022

Stosy segregatorów składowane po wszystkich kątach firmy, a w nich upchnięte dokumenty pracowników? Zapomnij! Zarządzanie zasobami ludzkimi jest o wiele prostsze, od kiedy wynaleziono systemy HRM.

Dzięki wdrożeniu w firmie systemu HRM będziesz efektywniej zarządzać rozmaitymi procesami HR, w tym procesem rekrutacji, onbordingiem, wydajnością zespołów i rozwojem pracowników. System ułatwi Ci ewaluację pracowniczą oraz nadzór nad świadczeniami i rozliczanie czasu pracy. Będziesz też mieć większą kontrolę nad wskaźnikami zadowolenia i zaangażowania oraz nad wynikami poszczególnych członków zespołu.

Zebraliśmy dla Ciebie informacje, które umożliwią Ci wybór odpowiedniego systemu do Twojej firmy:

 1. Human Resources Management System – co to jest?
 2. Jak działa system do zarządzania zasobami ludzkimi?
 3. Jakie korzyści przyniesie zautomatyzowane zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie?
 4. Na co zwrócić uwagę, aby zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie było efektywne?
 5. FAQ

Human Resources Management System – co to jest?

HRMS to system CRM do zarządzania zasobami ludzkimi lub inaczej – kapitałem ludzkim. Brzmi zawile? To mówiąc prościej – jest to oprogramowanie wyposażone w bazę danych (najczęściej zawieszoną w chmurze), które ułatwi działowi HR w Twojej firmie automatyzację wielu czynności. W jaki sposób?

Jak działa system do zarządzania zasobami ludzkimi?

Sprawnie! To najlepsza odpowiedź na to pytanie. Systemy HRM zbudowane są z modułów odpowiadających konkretnym zadaniom HR-owym. Mogą gromadzić dane, przechowywać je w uporządkowanych strukturach, pozwalać na ich przeszukiwanie oraz wykonywać złożone analizy i tworzyć raporty. Wspierają skuteczne monitorowanie wszystkich procesów HR w firmie.

HRM = oprogramowanie pomagające zarządzać wieloma procesami w firmie.

Jakie szczegółowe funkcje pozwala zautomatyzować takie oprogramowanie, poza zbieraniem danych i analityką? Będą to m.in.:

 • procesy rekrutacji (poszukiwanie kandydatów, gromadzenie i ocena dokumentów rekrutacyjnych składanych przez kandydatów) i zatrudnienia (tworzenie umów oraz udzielanie szczegółowych danych o warunkach zatrudnienia – niektóre z systemów są rozbudowane o dodatkową funkcję wspomagającą zarządzanie ofertą, tj. możliwość akceptacji oferty za pomocą podpisu elektronicznego);
 • proces onboardingu nowych pracowników (wdrażanie procesu adaptacji pracownika oraz realizowanie kolejnych celów na jego poszczególnych etapach);
 • samoobsługa pracowników firmy w przypadku prostych zapytań kadrowych (np. wnioskowanie o urlop, uzupełnianie wymaganych dokumentów itp.);
 • badanie potrzeb i poziomu zadowolenia pracowników poprzez ankiety;
 • zarządzanie wydajnością poszczególnych zespołów (np. ocena czy czas pracy zarezerwowany na realizację jakiegoś zadania będzie wystarczająco długi);
 • zarządzanie rozwojem pracowników za pomocą programów szkoleń (m.in. poprzez cykliczne szkolenia rozwijające umiejętności miękkie albo pomoc w organizacji szkoleń dotyczących np. stricte sprzedaży czy obsługi klienta, dzięki znalezieniu specjalisty, który poprowadzi w firmie takie szkolenie);
 • nadzór nad świadczeniami (właściwe rozliczanie urlopów oraz benefitów oferowanych pracownikom) i rozliczanie czasu pracy w firmie;
 • zarządzanie nieobecnościami i urlopami (weryfikacja ilości i powodów dni wolnych od pracy, o które wnioskują pracownicy, a także wydawanie decyzji o udzieleniu urlopu oraz planowanie urlopów długoterminowych w firmie);
 • systematyczne oceny rozwoju pracowników (miesięczne / kwartalne / roczne – ich planowanie, prowadzenie oraz analizowanie, tj. sprawdzanie jakie kluczowe umiejętności nabył pracownik w danym czasie, jak wykonuje swoją pracę, czy wyróżnia się na tle swojego zespołu, czy pracuje na 100% swoich możliwości itp.).

Jakie korzyści przyniesie zautomatyzowane zarządzanie kapitałem ludzkim w firmie?

Wdrożenie Systemu HRM to dla firmy korzystne rozwiązania i nowe możliwości rozwoju.