Główna icon Blog icon

Jak wdrożyć OKR? 10 kroków do wdrożenia OKR w firmie

Jak wdrożyć OKR? 10 kroków do wdrożenia OKR w firmie
How to timer icon2022-10-28

Jak wdrożyć OKR? 10 kroków do wdrożenia OKR w firmie

image
PeopleForce team

W 1999 roku John Doerr zaproponował wdrożenie metody OKR w pewnym start-upie. Metoda ta przyczyniła się do niebywałego sukcesu młodej firmy, której nazwę i logo znają dziś chyba wszyscy ludzie na świecie. Tak, mowa o Google! Dowiedz się, dlaczego i Twoja firma powinna wdrożyć metodę OKR oraz jak można to zrealizować w 10 krokach.

Objectives and key results – co to jest?

OKR to skrót z języka angielskiego – Objective Key Result, gdzie:

 • O – Objective, oznacza osiągnięcie, cel, sukces;
 • KR – Key Result, oznacza kluczowe rezultaty / wyniki – coś co pozwoli Ci zmierzyć, czy osiągnąłeś wybrany cel.

John Doerr zaproponował formułę, która najlepiej definiuje strukturę OKR: „I will ( Objective ) as measured by (this set of Key Results )”. Polskim odpowiednikiem będzie: „Dokonam tego ( osiągnięcia ) mierzonego przez ( ten zestaw kluczowych wyników )”.

Aby metoda rzeczywiście odniosła sukces, muszą zostać spełnione dwa podstawowe warunki.

 • Po pierwsze – cel musi być opisany krótko, zwięźle, ale jednocześnie inspirująco i motywująco. Powinien zapadać w pamięć, stanowić wyzwanie.
 • Po drugie – każdy cel muszą określać wskaźniki, których wartości będą się zmieniać, w miarę zbliżania się do celu. Każdy cel powinno określać max 5 kluczowych rezultatów.
image

Cele i kluczowe rezultaty – czy niosą ze sobą jakieś korzyści?

Nadal się zastanawiasz, czy ta metoda faktycznie działa? Skoro Google, Intel, Facebook, Netflix, Spotify, Deloitte, Adobe i wiele innych znanych firm z niej korzysta, to najwyraźniej tak! Liczby mówią same za siebie!

OKRy pomagają wyznaczyć elastyczne, powtarzalne cele, które są ograniczone czasowo. Przede wszystkim zaś są wymierne – obliczalne.

Dzięki metodzie OKR możesz:

 • sprawnie wyznaczać wykonalne cele, określać priorytety;
 • tworzyć cele-wyzwania, skupiać się na wartościach ważnych dla klientów firmy;
 • poprawić współpracę wewnątrz zespołu, między działami, angażować członków zespołu w dialog;
 • zwiększyć zaangażowanie pracowników poprzez wsłuchanie się w ich uwagi;
 • połączyć codzienne zadania z celami biznesowymi i zespołowymi i stworzyć logiczny ciąg działań, prowadzący do osiągnięcia danego rezultatu.
image

10 kroków jak skutecznie wdrożyć OKR w swojej organizacji

Skoro decydujesz się przejść do działania i skorzystać z metody OKR, mamy dla Ciebie checklistę – jakie kroki należy wykonać, by z powodzeniem wdrożyć OKRy w swojej organizacji.

 1. Poinformowanie zespołu
  Zapoznaj zespół z nowym sposobem zarządzania i realizacji celów. Niech wiedzą dokładnie, czym będzie się objawiać nowa metoda w praktyce. Podaj przykłady, czym są OKRy i jak się zabrać do realizacji celów dzięki tej metodzie.
 2. Określenie ram czasowych
  Zdefiniuj czas, w jakim chcesz zrealizować swoje najważniejsze cele. Najlepiej planować cele na kwartał – takie podejście pozwala nie wybiegać zbyt daleko w przyszłość i ułatwia monitoring danego celu. Pamiętaj, że czas musi być określony na każdym poziomie OKRów: firmy, zespołu, pracownika.
 3. Utworzenie listy celów
  Zaplanuj cele z uszczegółowieniem ich na każdym poziomie Twojej organizacji. Każdy zespół i każdy pracownik powinien dążyć do własnych celów, które ostatecznie będą łączyć się w całość na poziomie firmy.
 4. Wybór najważniejszych celów
  Wybierz najważniejsze cele dla zespołów i pracowników, które jesteście w stanie faktycznie osiągnąć i rozliczyć w przeciągu kwartału. UWAGA, WAŻNE! Wasze cele powinny być ambitne, ale wystrzegaj się tych nazbyt ambitnych!
 5. Wyznaczenie mierzalnych rezultatów koniecznych do osiągnięcia celu
  Określ 2-4 kluczowe rezultaty (maksymalnie 5!), które łatwo ocenisz i odpowiesz sobie na pytanie: „Czy osiągnęliśmy cel?”
 6. Śledzenie postępów
  W przypadku OKR najważniejsze jest kontrolowanie przebiegu procesu realizacji. Kluczowy aspekt to określenie zakresu odpowiedzialności zespołów i poszczególnych pracowników. Każdy powinien dokładnie wiedzieć do jakiego celu dąży, ile ma czasu by go osiągnąć i kiedy odbędzie się najbliższe spotkanie, w czasie którego będzie musiał zdać sprawozdanie z postępów pracy.
 7. Uspójnienie = jedna wizja
  Na etapie planowania celów ich rozumienie może być odmienne dla poszczególnych osób. Upewnij się, że wszyscy poznają te same definicje i będą korzystać z tych samych wytycznych. Nic nie zepsuje realizacji bardziej, niż mylne pojęcie o celach wśród zespołu.
 8. Ocenienie osiągniętych rezultatów
  W czasie ustalania OKRów musisz dopuścić do siebie myśl, że czasem nie uda Ci się osiągnąć celu. Ale pamiętaj – rezultat ma prawo nie spełniać Twoich oczekiwań! Dążenie do celu to proces, na który składa się wiele czynników. Niektórych z nich zwyczajnie nie przewidzisz. Najważniejsze, to zacząć próbować.
  To nie oznacza, że masz osiadać na laurach. Każdy rezultat powinien zostać oceniony według ustalonych wcześniej kryteriów. Nie udało się? Zapytaj – dlaczego? Udało się? Pogratuluj (sobie, zespołowi, pracownikowi). Udało się zbyt łatwo? Przemyśl zwiększenie skali, ustal nowy, bardziej ambitny cel.
 9. Wyciągnięcie wniosków
  Na tym etapie znasz już konkretne liczby, więc umiesz odpowiedzieć sobie na pytanie, czy proces należy zmodyfikować. Jeśli udało Ci się osiągnąć wszystkie cele – pogratuluj sobie umiejętności planowania! Jeśli rezultat jest połowiczny, chcesz czegoś więcej – zmień podejście. Przemyśl, jakie możesz wdrożyć narzędzia, które ułatwią dalsze działania. Może masz HRM, który posiada moduł OKR?
 10. Planowanie zmianMetoda OKR ma to do siebie, że gdy wyciągniesz wnioski, możesz łatwo zmienić cały proces realizacji. To najbardziej plastyczna z form zarządzania celami. Zaangażuj swoich pracowników w planowanie zmian procesowych. Zbieraj feedback o przebiegu realizacji i tam szukaj kluczowych informacji.
image

Podsumowując…

Podstawa rozwoju człowieka to dążenie do jakiegoś celu. Wszyscy je sobie stawiamy i chcemy je osiągać.

W przypadku firm jest podobnie – rozwój jest podstawą, wyznaczanie celów i osiąganie rezultatów to esencja biznesu. Jeśli firma się nie rozwija, no cóż – kwestią czasu będzie, gdy zniknie z rynku. OKRy to metoda elastyczna, którą łatwo można dostosować do swojej organizacji. By dzięki niej zrealizować cele, wystarczy ją dobrze zrozumieć samemu i przedstawić członkom zespołu. Mamy nadzieję, że nasz artykuł pomógł Ci przekonać się do tej metody!

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o pracy działu HR, zobacz, co jeszcze dla Ciebie przygotowaliśmy:

Na naszej stronie znajdziesz też inne ciekawe materiały. Obserwuj nas!

P.S. Jeśli chcesz nas o coś jeszcze zapytać, wyślij nam wiadomość.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.