Onboarding pracowniczy

Onboarding pracowniczy

Główna icon Słowniczek HR icon

Onboarding pracowniczy

Onboarding pracowniczy jest najczęściej określany jako proces socjalizacji nowego pracownika w firmie. Proces onboardingu to mechanizm i zestaw procedur określonych przez firmę, które mają pomóc nowym pracownikom w socjalizacji, zdobyciu niezbędnych umiejętności i wiedzy, zapoznaniu się z kulturą i procedurami firmy.

Według ekspertów HR, onboarding pracowników nie powinien być tylko formalną procedurą, ale strategicznym procesem trwającym co najmniej rok. Wysoka retencja pracowników w dużej mierze zależy od tego, jak nowi pracownicy odnajdą się w pierwszych miesiącach pracy. Proces onboardingu pomaga nowym pracownikom zintegrować się z organizacją i stać się efektywną częścią zespołu.

Przed rozpoczęciem formalnego programu onboardingu i opracowaniem przebiegu procesu wdrażania pracowników do pracy, dział kadr i kierownictwo firmy powinni wziąć pod uwagę kilka kluczowych kwestii:

1. Kiedy rozpocznie się onboarding?

2. Jak długo będzie trwał proces wdrażania pracowników do pracy?

3. Co chcesz, aby nowi pracownicy czuli i jakie wrażenie powinni odnieść w pierwszym dzień zatrudnienia?

4. Jaką rolę w procesie onboardingu będzie odgrywał dział HR?

5. Kto jeszcze powinien brać udział w procesie wdrażania pracowników do pracy, np.: bezpośredni przełożeni, współpracownicy, a może ktoś inny?

6. Czego nowi pracownicy powinni dowiedzieć się o kulturze organizacyjnej i środowisku pracy w firmie?

7. Jakie cele stawiasz przed nowo zatrudnionymi? Czy różnią się one od celów pozostałych pracowników?

8. W jaki sposób chcesz oceniać program integracji pracowników i mierzyć jego sukces?

Podczas procesu zatrudniania

Procesy rekrutacji i onboardingu są odrębnymi procesami, choć często się pokrywają. Rekrutacja i proces rekrutacji to pierwszy kontakt potencjalnego pracownika z Twoją firmą. W trakcie procesu zatrudniania tworzą oni pierwsze wrażenie o pracodawcy, dlatego każdy szczegół ma znaczenie.

Nowi pracownicy odnoszą pierwsze wrażenie o firmie podczas procesu rekrutacji, dlatego warto zadbać o to, aby to doświadczenie było dla nich jak najlepsze.

  • Zapewnij jasny opis stanowiska pracy z konkretną listą obowiązków pracownika;
  • Poinformuj, jak zorganizowany jest proces rekrutacji i jak długo trwają poszczególne etapy;
  • Kontroluj i komunikuj się z kandydatami na każdym etapie procesu zatrudniania;
  • Upewnij się, że kandydaci odczuwają, że poświęcasz im uwagę i uzyskują odpowiedzi na wszelkie pytania;
  • Przekaż kandydatom szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób w Twojej firmie przeprowadza się proces sprawdzania referencji i przeszłości pracowniczej;
  • Przekazuj jasne i uprzejme informacje zwrotne zarówno w przypadku negatywnych, jak i pozytywnych wyników rekrutacji.

Nawet po zakończeniu procesu rekrutacji, onboarding nie powinien kończyć się na ustawieniu biurka i wydaniu przepustek do biura. Możesz wydłużyć czas trwania procesu onboardingu do 6-12 miesięcy, aby czerpać z niego jeszcze więcej korzyści. Do tych ostatnich należą: nauka w miejscu pracy, monitorowanie i poprawa wyników pracy oraz utrzymanie wyższego wskaźnika utrzymania pracowników dzięki przekształceniu firmy w miejsce ciągłego uczenia się.

Każda firma jest unikalna i każda opracowuje swoje własne procesy przepływu pracy związane z wdrażaniem pracowników. PeopleForce zapewnia elastyczność w zakresie konfigurowania zautomatyzowanego przepływu pracy związanego z wdrażaniem pracowników zgodnie z procesami Twojej firmy. Możesz zdefiniować różne przepływy pracy związane z wdrażaniem pracowników dla różnych poziomów pracowników, a nawet działów. Skonfiguruj raz, korzystaj bez ograniczeń i zapomnij o arkuszach Excela i dokumentacji papierowej.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.