Wypalenie zawodowe pracowników

Specjaliści HR wiedzą aż za dobrze, jak szkodliwy może być stres dla ich pracowników. W skrajnych przypadkach prowadzi on do zjawiska znanego jako wypalenie pracownicze. Wypalenie zawodowe wykracza daleko poza zwykłą presję, która powoduje stres. Jest to ciężka postać tego ostatniego, charakteryzująca się depersonalizacją, całkowitym brakiem motywacji, brakiem zainteresowania pracą i pogarszającym się stanem zdrowia.

Wypalenie pracownicze może wystąpić niemal w każdej branży i często zależy od tolerancji jednostki na niekorzystne okoliczności. Aby mu zapobiec, należy poważnie traktować zaangażowanie i morale pracowników. Jeśli zauważymy, że pracownik jest zagrożony zjawiskiem wypalenia, wspierajmy go, a w razie potrzeby – zaproponujemy dni wolne, aby pomóc mu wrócić do pracy w lepszej formie.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo

Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.

Umów demo