Zarządzanie OKR i celami firmy

Śledź postępy i wyniki pracowników, działów i całej firmy w jednym systemie.

Jeden system OKR dla całej firmy

Połącz wszystkich w celu osiągnięcia wspólnego wyniku. Tutaj masz możliwość zbudowania drzewa celów, począwszy od planów osobistych, poprzez cele działów, a skończywszy na głównych OKR firmy. Ta funkcja pozwoli Ci zobaczyć pełny obraz aktualnych wyników i kluczowych kierunków rozwoju zarówno firmy, jak i każdego pracownika. Naucz zespoły elastyczności i gotowości do zmian. Osiągaj cele firmy poprzez dopasowanie zadań do funkcji pracowników. Twórz kulturę komunikacji wewnętrznej. Pozwól pracownikom wpływać na realizację ambitnych celów firmy. Zapewnij przejrzystość na wszystkich poziomach. Przekształć rutynowe procesy w solidne dane z KPI.

Zarządzanie celami indywidualnymi i wspólnymi

System umożliwia wyznaczenie pracownikowi jego własnych, osobistych OKR, za których realizację będzie odpowiedzialny. Zarówno Ty, jak i Twój pracownik możecie to kontrolować i jednocześnie monitorować wyniki osiągania celów w całej firmie. Cały ten proces jest połączony w jeden schemat (drzewo) dla lepszych wyników i przejrzystości komunikacji. Określ kluczowe OKR dla każdego stanowiska. Nadzoruj kartę wyników pracownika z jego kluczowymi OKR. Ustaw datę rozpoczęcia i ewentualny termin realizacji każdego zastrzeżenia. Możliwość indywidualnej edycji i dostosowania OKR. Możliwość mierzenia OKR w liczbach, procentach, jednostkach monetarnych itp. Statystyki i analizy wyników pośrednich i końcowych.

Przejrzystość w ustalaniu i dalszej realizacji OKR

Drzewo celów dla firmy i pracowników jest otwarte dla wszystkich – w ten sposób angażujesz pracowników w ogólny postęp, który byłby niemożliwe bez ich udziału. Potrzebujesz wyznaczyć cele dla konkretnego stanowiska lub działu? PeopleForce implementuje wygodny dashboard z filtrami, umożliwiający pobieranie, sortowanie i wyszukiwanie potrzebnych informacji w ciągu zaledwie kilku sekund. Ujednolicone OKR dla firmy ze statusami osiągnięć online. Szybki dostęp do statusów oznaczonych jako zakończone lub zaległe. Łatwe wyszukiwanie informacji na temat dowolnego stanowiska, działu i firmy. Filtrowanie celów według tytułu, stanowiska, działu, daty rozpoczęcia i wymagalności.

Monitorowanie wyników

Wyznaczanie celów OKR jest korzystne, ale terminowe ich wykonanie jest jeszcze lepsze. Teraz będziesz mógł przeglądać i pobierać raporty dla pracowników, zespołów i całej firmy. Śledź postępy, identyfikuj słabe punkty, sprawdzaj jakość realizacji celów, aby poprawić efektywność na wszystkich poziomach.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo

Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.

Umów demo