Ocena wyników pracy

Monitoruj wyniki pracy zespołu, aby podejmować decyzje na podstawie raportów o stanie zatrudnienia, zbierać kompleksowe informacje o wynikach pracowników z różnych perspektyw i opracowywać konkretne plany rozwoju zespołu.

Oceniaj pracę członków zespołu pod każdym możliwym kątem

Wybierz cykl 90° dla samooceny pracownika, 180° dla dodatkowej oceny przez menedżera liniowego oraz 360°, aby uwzględnić informacje zwrotne od potencjalnych podwładnych i współpracowników. Dobierz odpowiedni rodzaj oceny w zależności od zasobów i potrzeb firmy.

Monitoruj kompetencje zawodowe pracowników

Przed opracowaniem Cyklu Oceny Wyników Pracy należy stworzyć bazę danych kompetencji zawodowych (umiejętności i zdolności, które są wykorzystywane w pracy). Powinny to być konkretne wskaźniki, na których opierać się będzie ocena. Wykorzystaj te wskaźniki, aby jasno opisać poziom przejawiania się kompetencji pracownika na danym stanowisku pracy i sprawić, że proces oceny będzie bardziej przejrzysty. Kompetencje pomagają spojrzeć na pracę pracowników z perspektywy zawodowej i z zachowaniem obiektywizmu.

Wybierz strony oceny i podziel się wynikami

W ocenie 360° pracownik może samodzielnie zaproponować listę współpracowników, z którymi styka się podczas wykonywania zadań. Lista ta jest zatwierdzana przez menedżera liniowego. Wyniki oceny pracownika przez rówieśników i kolegów są dla niego anonimowe. Na koniec cyklu oceny menedżer liniowy dzieli się wynikami oceny z pracownikiem i uzgadnia plan dalszego rozwoju zespołu.

Zautomatyzuj swój proces oceny na każdym etapie.

Dzięki PeopleForce nie musisz się przejmować zautomatyzowanymi dashboardami czy procesem oceny. System pozwala Ci stworzyć cykl Oceny Wyników i obserwować odpowiedzi w czasie rzeczywistym. Uzyskaj wygodny wykres oceny pracowniczej, który pokazuje różnicę pomiędzy odpowiedziami uczestników. Wyniki całego cyklu oceny są dostępne tylko dla autora cyklu i kierownika.

Ocena wyników: najskuteczniejsza metoda oceny

PeopleForce zapewnia maksymalny obiektywizm oceny. Opinie wszystkich stron zaangażowanych w przepływ pracy są brane pod uwagę bez marnowania czasu i subiektywnych osądów. Ponadto system pozwala na szerszą analizę każdego pracownika lub działu, uwzględniając różnice w odpowiedziach uczestników oceny. Dzięki kompleksowemu raportowi na temat wyników oceny możesz podejmować lepsze decyzje dotyczące wynagrodzeń, rekrutacji wewnętrznej, zmiany obciążenia pracą i zapobiegania wypaleniu zawodowemu.

Badanie skuteczności i wykorzystanie potencjału matrycy kompetencji

System dodaje do oceny standardowe pytania dotyczące kompetencji „Efektywność” i „Potencjał”. Na podstawie oceny tych dwóch kompetencji automatycznie tworzona jest 9-polowa matryca. PeopleForce przypisuje pracownika do jednego z bloków matrycy. W ten sposób można zobaczyć, do której kategorii należą pracownicy, aby pomóc im w samorealizacji i opracowaniu planu rozwoju.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo

Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.

Umów demo