Wskaźniki OKR w dziale HR

Czym są wskaźniki OKR?

Główna icon Słowniczek HR icon

Wskaźniki OKR w dziale HR

Ani firma jako całość, ani zespół, czy sami pracownicy – bez jasnego zrozumienia swoich celów – nie odniosą sukcesu. Dlatego OKR są tak istotne dla działów HR. Stanowią punkt odniesienia, według którego można mierzyć efektywność i sukces. Zajmijmy się więc bardziej szczegółowo tym, czym dokładnie są OKR-y, jakie są istotne cele, do których powinieneś dążyć i w jaki sposób najlepiej je osiągnąć.

Czym są wskaźniki OKR?

OKR to skrót od Objectives Key Results, gdzie Objectives to cele, a Key Results – kluczowe wyniki. OKR-y odnoszą się do dowolnej liczby metryk, wykorzystywanych do ustalenia i oceny wydajności jednostki korporacyjnej. Jest to metodologia współpracy, która opiera się na tworzeniu jasnych celów i skutecznej komunikacji z podległym zespołem.

Formuła jest prosta – wyznaczamy cel i tworzymy kluczowe wyniki, aby zmierzyć sukces lub porażkę w osiągnięciu tego celu. Kluczowe wyniki muszą być zatem proste do zrozumienia, zwięzłe i osiągalne, ale ambitne. Cele mogą być ustalone na konkretny termin, jednak kluczowe wyniki ewoluują w miarę wykonywania pracy, aby osiągnąć cel firmy.

Jaka jest różnica pomiędzy OKR a KPI?

Te dwa terminy są często mylone lub uznaje się je za to samo. KPI to Key Performance Indicator – kluczowe wskaźniki efektywności – przede wszystkim skupione na celach strategicznych, dlatego ściśle powiązane z aspektem Key Results w OKR-ach.

Załóżmy, że twoim celem (Objective) jest zwiększenie o 50% świadomości marki twojej firmy na określonym rynku. Twój KPI, a więc kluczowy rezultat (Key Result), będzie odnosił się do konkretnego działania, które pomoże Ci osiągnąć ten cel. Może to być, na przykład, zwiększenie o 50% liczby użytkowników mediów społecznościowych na rynku docelowym.

Dlaczego warto używać wskaźników OKR?

OKR-y są niezbędne w każdej firmie, posiadającej dział HR. Umożliwiają one właściwe śledzenie jego efektywności i odnoszonych sukcesów, pozwalając na zaplanowanie strategicznej wizji celów. Bez OKR-ów będziesz działać po omacku, bez jasno sprecyzowanego kierunku i świadomości tego, co Ty i Twoi współpracownicy moglibyście osiągnąć dzięki swojej pracy.

Używając OKR-ów możesz wyznaczyć cele dla swojego zespołu i firmy, które są osiągalne, a jednocześnie – wystarczająco ambitne, by zapewnić realne korzyści. Możesz również lepiej wykrywać przypadki nieefektywności, redukować koszty i śledzić postępy swoich projektów z dużo większą szczegółowością.

Jakie są kluczowe wskaźniki OKR dla działu HR?

Ponieważ OKR-y muszą być ustalane zgodnie z konkretnymi potrzebami każdego zespołu, wiele z nich można uznać za kluczowe dla zespołów HR. Poniżej wymieniliśmy niektóre z najczęściej spotykanych przykładów.

Zwiększenie środków oszczędnościowych

Firma musi zmniejszyć swój budżet na wszystkich płaszczyznach z powodu spowolnienia gospodarczego. W związku z tym dział HR wyznaczy kluczowe cele w zakresie wyników, takie jak:

  • zmniejszenie budżetu na płace z 15% do 10%,

  • zmniejszenie liczby używanych programów HR z 8 do 4,

  • przeprowadzenie jednego wewnętrznego audytu wszystkich procesów HR.

Przyciągnięcie większej ilości talentów

Firma zdecydowała, że chce zwiększyć liczbę swoich pracowników w dziale finansowym. Jako lider zespołu HR, Twoim zadaniem jest osiągnięcie tego celu poprzez kluczowe wyniki takie jak:

  • zwiększenie liczby specjalistów ds. finansów z 3 do 5,

  • zwiększenie liczby wykorzystywanych stron internetowych dotyczących kariery do maksymalnie 3,

  • tworzenie i zamieszczanie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy oraz umieszczanie ich na wszystkich kanałach mediów społecznościowych.

Zwiększenie retencji pracowników

Ostatnio szef działu HR zauważył, że wskaźnik rotacji pracowników w Twojej firmie jest niedopuszczalnie wysoki. Kluczowe cele wynikowe, które mógłbyś wykorzystać do walki z tym problemem to:

  • poprawa ogólnego zadowolenia pracowników o 20%.

  • stworzenie ankiet, mających na celu zrozumienie problemów pracowników i zapewnienie, że wszyscy pracownicy będą z nich korzystać,

  • zwiększenie wskaźników awansu wewnętrznego o 50%.

Jak skutecznie zarządzać swoimi OKR-ami w dziale HR?

Najlepszym sposobem na zarządzanie OKR-ami, ustalonymi dla Twojego zespołu HR, będzie wykorzystanie dedykowanego oprogramowania OKR – takiego jak PeopleForce. Zapewnia ono wygodny dostęp wszystkim, których dotyczą Twoje OKR-y. Dzięki oprogramowaniu członkowie zespołu będą mogli dzielić się wynikami, zapytaniami oraz skutecznie zarządzać swoimi celami. Taka współpraca będzie kluczem do stworzenia przejrzystej kultury pracy, wspierającej efektywne osiąganie celów firmy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o OKR – jak możesz je skutecznie wdrożyć lub jak nasze dedykowane narzędzie OKR pomoże Ci osiągnąć Twoje kluczowe wyniki – napisz do nas. Użyj formularza kontaktowego lub zarezerwuj od razu bezpłatne demo naszego rozwiązania. Z przyjemnością bliżej Ci je przedstawimy.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.