Zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników

Główna icon Słowniczek HR icon

Zaangażowanie pracowników

Zaangażowanie pracowników w obszarze HR oznacza pozytywne emocjonalne przywiązanie i relację, jaką pracownicy odczuwają wobec firmy. Na zaangażowanie składa się stosunek pracownika do pracy, stanowiska, współpracowników i kultury organizacyjnej firmy.

Ludzie są istotami obdarzonymi emocjami, więc wytworzona więź emocjonala z firmą ma kluczowe znaczenie dla dobrego samopoczucia pracowników i ich efektywności w pracy.

Zaangażowanie to coś więcej niż tylko wspólne zajęcia i gry. Jest to jeden z tych czynników, które wpływają na wydajność pracowników. Zaangażowani pracownicy mają pełną wizję firmy, znają swój cel i wiedzą, w jaki sposób przyczyniają się do ogólnego sukcesu przedsiębiorstwa. Firmy, które mają bardziej zaangażowanych pracowników, osiągają wyższy wskaźnik EPS e zyski na akcję i mogą szybciej podnieść się np. po okresie spadku koniunktury.

Jak mierzyć zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie to jedno z tych abstrakcyjnych pojęć, które dość trudno jest śledzić i doskonalić. Pamiętaj, że nie możesz kontrolować tego, czego nie możesz zmierzyć.

Najlepszym sposobem na zmierzenie zaangażowania pracowników jest przeprowadzenie ankiety. Najpierw należy zacząć od oceny gotowości. Następnie poinformuj o powodach, dla których przeprowadzasz ankietę zaangażowania.

Zazwyczaj badania zaangażowania obejmują pomiar wydajności, dopasowania strategicznego, kompetencji i satysfakcji pracowników. Jeśli potrzebujesz jedynie informacji o tym, czy pracownicy są zaangażowani, czy nie, krótkie ankiety z kilkoma pytaniami mogą być dobrym rozwiązaniem. Jeśli jednak potrzebujesz bardziej dogłębnego zrozumienia wysokiego lub niskiego zaangażowania i jego przyczyn, potrzebujesz ankiety zawierającej co najmniej 50 pytań, wraz z pytaniami otwartymi.

Upewnij się, że przekazujesz pracownikom wyniki ankiety i podejmujesz działania w oparciu o nie. To nadaje sens działaniom pracowników, zwiększa ich pewność siebie i motywację, otrzymują dowód na to, że ich głos jest słyszany, a ich zdanie ma znaczenie. To też jest element budujący zaangażowanie pracowników.

Spotkaj się z nami na bezpłatnym demo
Zobacz, jak PeopleForce może pomóc Twojej firmie.